Hallgatóknak

Hallgatóknak

Aktuális tárgyaink

 

A félévben futó tárgyaink:

Acél tartószerkezetek konstruálása

Erő és Forma

Fa tartószerkezetek

Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák

Szilárdságtan 1.

Szilárdságtan 2.

Tanszéki Tárgy

Vasbeton tartószerkezetek

BSC záróvizsga

Hídszerkezetek esztétikája

Kontakt dinamika

Különleges tartószerkezetek – szerkezeti

Különleges tartószerkezetek – tervezői

Mechanikai feladatok matematikai modellezése

Tárgyaink

Az alapképzés tárgyait az Osztalan képzés első 6 félévében és a Bsc képzés során kötelező vagy választható formában vehetik fel a hallgatók.

Ezen tárgyaink többségét a szerkezettervező specializáción kínáljuk. A specializáció első féléve közös a többi MSc képzésünkkel, a második félévtől válnak dominánsá a tartószerkezeti tantárgyak.

Választható tárgyakat kínálunk mind az alap-, mester- illetve posztgraduális (pl. szakmérnöki képzés) képzésben.

 

Mit kínálunk a tanszék által gondozott tárgyakon túl?

A tanszék rendszeresen szervez különböző workshopokat, ahol a hallgatók közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a szerkezettervezésről, annak elméleti és gyakorlati vonatkozásairól egyaránt. A motivált hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéken folyó kutatásokba, illetve egyéni kutatási témákat kínálunk (pl. TDK).

A tanszék konzultációval segíti mind a Komplex, mind a Diploma feladatok szerkezeti koncepciójának kidolgozását, a korábbi félévekben megszerzett tudás szintézisét.

Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek

A Komplex tervezés és Diplomatervezés tárgyaknál mind szakági konzultációk során, mind szerkezeti fókuszú önálló tervezési program kiírójaként szerepel a tanszék.

Az nappali képzés tárgyain túl buzdítjuk hallgatóinkat, hogy érdeklődési területeiknek megfelelően keressenek kutatási témákat, amelyeket a Tudományos Diákköri Konferencián bemutathatnak!

Az elméleti oktatáson túl törekszünk arra, hogy kari, egyetemi programok keretein belül, vagy saját kezdeményezésként építő-alkotó workshopokra hívjuk az érdeklődő hallgatókat.