Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós szakmérnöki képzés

A tartószerkezet-rekonstrukciós és műemléki feladatok egyre nagyobb mértékben jelennek meg a tartószerkezet-tervezők munkái, feladatai között. A BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéke ezért szakmérnöki képzést indít Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakirányú Továbbképzési Szak néven. A képzés lehetőséget nyújt az MSc és BSc képzéseken túlmutató, korszerű szerkezettervezési ismeretek megszerzésére. Az általános elméleti és gyakorlati tartószerkezeti témákon belül a meglévő tartószerkezetek vizsgálatára és megerősítésére helyezzük a hangsúlyt. A képzés előadói tanszékünk oktatói, a BME Építészmérnöki és Építőmérnöki Kar oktatói és a szakma elismert szakemberei közül kerülnek ki. A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek elősegítik a tartószerkezet-rekonstrukciós feladatok műszakilag és szakmailag igényes megoldását. Emellett lehetőséget ad a szakmai fejlődésre és az egyéni szakmai ambíciók kibontására is.

Az új évfolyamra való jelentkezés határideje: 2024. szeptember 2. (hétfő). 

 

A jelentkezés feltétele:

építészmérnöki, építőmérnöki vagy faipari mérnöki BSc diploma + 1 év szakmai gyakorlat

építészmérnöki, építőmérnöki vagy faipari mérnöki MSc diploma

A megszerezhető végzettség:

Tartószerkezet-rekonstrukciós szakmérnök

A megszerezhető jogosultságok:

A képzés során megszerezhető az építészmérnök végzettségűek számára a tartószerkezet-tervezői jogosultsághoz szükséges kreditmennyiség. A tartószerkezeti szakértői jogosultsággal kapcsolatosan nem tudunk biztos információval szolgálni, ez ügyben a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) követelményei tekinthetők iránymutatónak.

A képzés időtartama:

4 félév

A képzés rendje:

félévenként 5 alkalom, minden alkalom kétnapos (csütörtök-pénteki) teljes napi elfoglaltságot (8:15 – 19:00) jelent

A képzés indításának időpontja:

2024. szeptember

A jelentkezés módja:

Jelentkezni és érdeklődni Vető Dánielnél lehet e-mailben vagy a +36-1/463-1233-as telefonszámon.

A képzés díja:

280e Ft/félév

A következő tárgycsoportok illetve tárgyak szerepelnek a képzésben:

Mechanikai alapismeretek (12 kredit) A mechanika matematikai módszerei, Végeselem-módszer, Épületdinamika, Nemlineáris analízis

Tartószerkezetek méretezése (24 kredit) Vasbetonszerkezetek, Acélszerkezetek, Terhek és hatások, Betontechnológiák, Öszvérszerkezetek, Feszített és előregyártott szerkezetek, Méretezés tartósságra, Méretezés tűzállóságra, Faszerkezetek, Falazott szerkezetek, Földrengésvédelem

Különleges szerkezetek (8 kredit) Alumíniumszerkezetek, Üvegszerkezetek, Sátrak és kötélszerkezetek, Kompozitok

Szerkezetrekonstrukció (40 kredit) Vasbetonszerkezetek megerősítése, Acélszerkezetek megerősítése, Épületdiagnosztika-labor, Történeti építéstechnikák, Esettanulmányok, Alapozási hibák-erősítések, Történeti szerkezetek végeselemes vizsgálata, Épületkárok vizsgálata, Faanyagvédelem, Faszerkezetek megerősítése, Falazott szerkezetek megerősítése, Szakvélemények-szabványok, Építési előírások, Vályogépítés

Talajmechanika, alapozás, mérnöki alapismeretek (14 kredit) Síkalapozások, Különleges alapozások, Útépítés, Vízépítés, Mélyépítés

Tartószerkezet-tervezés (12 kredit) Tervezés

Szakdolgozat (10 kredit)

Elérhető tananyagok: A tananyagok a képzésben részt vevő hallgatók számára a Moodle-felületen érhetők el.

További információkat Vető Dániel szakfelelőstől lehet beszerezni.