Szintetikus szálerősítésű betongerendák modellezése

Résztvevők:

Dr. Pluzsik Anikó, Erdélyiné Tóth Mária

Támogatók:

Státusz:

futó

Projekt weboldala

Szintetikus szálerősítésű betongerendák modellezése

A szálerősítésű betonok használata napjainkban széles körben terjed. A különböző típusú szálak viselkedésének, betonra gyakorolt hatásának vizsgálata folyamatosan zajlik.
Szintetikus szálerősítésű betonok elméleti modellezéséhez a szakirodalomban jelenleg rendelkezésre álló analitikus számítási modellek a szálak hatását elkenve, a beton megnövelt húzószilárdságával veszik figyelembe. Ez a modell pontatlan, emiatt a szálerősítésű betonanyag kedvező tulajdonságait a tervezés során jelenleg nem lehet kihasználni.
A kutatás célja kidolgozni egy olyan pontosabb, analitikus rúdmodellt, amely figyelembe veszi a gerenda berepedt keresztmetszetében a szálak diszkrét eloszlását (kísérletek kiértékelésekor a valós száleloszlást, tervezéskor a száleloszlás várható értékét). Ez a modell jól használható kísérleti eredmények elemzéséhez, segítségével pontosan meghatározhatóvá válnak a tervezéshez szükséges anyagi és kapcsolati paraméterek, alternatív eszközt jelent tervezéskor az irodalomban található elkent analitikus és diszkrét numerikus módszerek mellett.
Az új modell verifikációja során elvégzett laborkísérletek szorosan kapcsolódnak a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Czakó Adolf laboratóriumában évek óta folyó szintetikus szálerősítésű betonkísérletekhez.