Szerkezetek tervezése számítógéppel II.

Összes tárgy | Választható tárgyak

Szerkezetek tervezése számítógéppel II.

BMEEPST0216

Tárgyelőadó: Dr. Sajtos István, Dr. Ther Tamás
Tárgyfelelős:

Moodle

Szerkezetek tervezése számítógéppel II.

A tantárgy célja a kötelező tantárgyakra építve, részletesen és rendezetten megismertetni és elmélyíteni a végeselem módszert (VEM) (amely a gépesített szerkezettervezési számítási módszerek alapja), annak alkalmazási lehetőségeit és korlátait rúdszerkezetek, lemezszerkezetek, tárcsák, stb. esetén. Ezen túl felhívni a hallgatók figyelmét az automatizált szerkezettervezési módszerekre (CAD rendszerek), amelyeknek a terméke a kiviteli terv maga. Mindezen ismeretek birtokában egy tetszőleges szerkezettervezési szoftver kezelése (önállóan is) megtanulható, és valóságos szerkezetek reális számítógépes modelljei kidolgozhatók.A tárgy által lefedett tananyag elsősorban a mindennapi szerkezettervezési problémákkal foglalkozik, érintve néhány különleges szerkezettervezési kérdést is.

Rövid tematika:

  • Bevezetés. Nemlineáris tartószerkezeti problémák.
  • Az erő és a forma összefüggése: nagy alakváltozások
  • Szerkezeti elemek kihasználtsága
  • Szerkezetek válaszspektrum analízise
  • Többszintes szerkezetek földrengési terhei
  • Szerkezetek stabilitásvesztése

 

További tartalmak