Tartószerkezetek modellezése

Összes tárgy | Alapképzés tárgyai

Tartószerkezetek modellezése

BMEEPSTA501

Tárgyelőadó: Dr. Sajtos István
Tárgyfelelős: Dr. Pluzsik Anikó

Moodle

Tartószerkezetek modellezése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tartószerkezet-tervezés fontos lépéseivel, vizsgálati módszereivel. Részletesen tárgyalja azokat a fogalmakat és jelenségeket, amelyeket a Bevezetés a Tartószerkezetek Tervezésébe tantárgyban már megismertek a hallgatók. A tantárgy a szerkezettervezést, mint komplex tervezési folyamatot mutatja be, a tartószerkezeti feladatok részletezése mellett hangsúlyozza az együttműködés fontosságát más szakágakkal. Az acél-, vasbeton, fa- és falazott szerkezetek leglényegesebb tervezési kérdései mellett az előadásokon helyet kapnak speciális szilárdságtani kérdések is.

Rövid tematika:

– Méretezési elvek
– Szabványos terhek
– Szerkezettervezés, tervezési folyamat
– Acél gerenda és oszlop méretezése
– Hajlított, nyírt fa gerenda és nyomott fa oszlop méretezése
– Vasbeton gerenda vasalása hajlításra, nyírásra
– Vasbeton nyomott oszlop méretezése
– Külpontosan nyomott falak méretezése
– Épületmerevítések, hajlított nyírt falazatok méretezése
– Speciális szilárdságtani kérdések, íves tartók
– Lemezek, faltartók
– Membránhéjak, hajlított héjak
– Kötél és ponyvaszerkezetek
– Lemezművek, térbeli rácsszerkezetek
– Acél és faszerkezetek kapcsolatai
– Alapozás és mélyépítési szerkezetek
– Tartószerkezetek tervezése tűzterhelésre

 

További tartalmak