Bevezetés a tartószerkezet tervezésbe

Összes tárgy | Alapképzés tárgyai

Bevezetés a tartószerkezet tervezésbe

BMEEPSTA101

Tárgyelőadó: Dr. Sipos András Árpád
Tárgyfelelős: Dr. Fehér Eszter

Moodle

Bevezetés a tartószerkezet tervezésbe

A tárgy célja, hogy a középiskolában elsajátított matematikai és fizikai ismeretekre építve bemutassa a statika érdekességét, szépségét, sokrétű alkalmazhatóságát. Cél egyes, a tartószerkezetek tervezésében központi szerepet játszó jelenségek és fogalmak megértése.  Utóbbit szemléletes, egyszerű példákkal valamint a már ismert matematikai és fizikai fogalmakkal való kapcsolatra történő rávilágítással segítjük. Célunk a mérnöki gondolkozás és a tartószerkezet-tervezés alapjainak megismertetése.

Rövid tematika

Az egyensúly fogalmának geometriai és mechanikai értelmezése. Szerkezetek egyensúlyának feltételei, a szerkezet és a szerkezetet érő hatások (terhek) modellezése, a mértezéshez szükséges egyszerűsítések. Bevezetjük és egyszerű példákkal illusztráljuk azokat a fogalmakat, amelyeket a későbbi szaktárgyak részletesen is fognak tárgyalni: az egyensúly, a stabilitás, a külső- és belső erők, a lineáris és nemlineáris viselkedés.

 

További tartalmak