Statika

Összes tárgy | Alapképzés tárgyai

Statika

BMEEPSTA105

Tárgyelőadó: Dr. Várkonyi Péter
Tárgyfelelős: Vajk Rita

Moodle

Statika

A Statika az Építészmérnök szak mérnöki alaptárgya. Tárgya a merev testek és anyagi pontok egyensúlyi feltételeinek meghatározása, a statikailag határozott síkbeli és térbeli szerkezetek megismertetése, a bennük ébredő reakciók és igénybevételek meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.

A korábban indított BMEEPSTA100 és BMEEPSTA201 tárgyak utódja.

Rövid tematika:

A statika tárgya, alaptételei. Vektorműveletek. Pontra ható és síkbeli erőrendszerek. Síkbeli erők eredője és egyensúlyozása. Súlypont, súlypontszámítás. A statikai modell elemei. A szerkezetre ható terhek. Támaszerő számítás. Gyakori szerkezettípusok. Összetett szerkezetek konstruálási elvei. Statikailag határozottság fogalma. Belső erők számítása. Igénybevételi ábrák. Rácsos tartók, egyenes tengelyű tartók, tört tengelyű tartók, elágazó tartók, íves tartók.

 

További tartalmak