Statika

Összes tárgy | Alapképzés tárgyai

Statika

BMEEPSTA201

Tárgyelőadó: Dr. Várkonyi Péter
Tárgyfelelős: Dr. Tarján Gabriella

Moodle

Statika

A Statika kötelező jellegű mérnöki alaptárgy. Tárgya a merev testek és anyagi pontok egyensúlyi feltételeinek meghatározása, a statikailag határozott síkbeli és térbeli szerkezetek megismertetése, a bennük keletkező belső erők, igénybevételek meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.

Rövid tematika:

A statika tárgya, alaptételei. Pontra ható és síkbeli erőrendszer. Egyensúlyi esetek és feltételek. Síkbeli erők eredője és egyensúlyozása. Támaszerő számítás, egyszerű csuklós tartók. A szerkezetre ható terhek. Terhek meghatározása, szerkezetek egymásra épülése. A statikai modell felvétele. Állékonyság. A csak egyensúlyi egyenletek alapján vizsgálható, statikailag határozott síkbeli tartószerkezetek: rácsos tartók, egyenes tengelyű tartók, tört tengelyű tartók, ágas tartók, háromcsuklós tartók, íves tartók, statikailag határozott térbeli rudak. Belső erők számítása. Igénybevételi ábrák. Szélső igénybevételi ábrák. Összetett csuklós rúdszerkezetek, csuklóerők számítása. Csuklós szerkezetek belső erő ábráinak meghatározása. Térbeli erőrendszer. Térbeli tartók belső erő ábrái. A síkbeli szerkezetek térbeli merevítésének feladatai. Súlypont, súlypontszámítás.

 

További tartalmak