Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák

Összes tárgy | Választható tárgyak

Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák

BMEEPSTQ704

Tárgyelőadó: Dr. Sajtos István
Tárgyfelelős: Dr. Ther Tamás

Moodle

Szerkezetgeometria – szerkezettervezés – digitális technikák

A tárgy célkitűzése a tartószerkezetek vizsgálatára használt véges-elem módszer elvének és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatása és gyakorlati használatának, példákon keresztül történő, megismertetése. Bemutatásra kerül a módszer parametrikus környezetben történő használata is, ami lehetővé teszi az optimális tartószerkezet tervezési módszerek tárgyalását és gyakorlati használatának a bemutatását is.

A fő cél, a módszer megismerésén túl, a módszer digitális eszközei készség szintű alkalmazásának elsajátítása.

A tantárgy tematikája:

Véges-elem módszer (AXIS VM használata):
– Bevezetés – a véges elem módszer alapelve, elméleti háttere. Alapfogalmak, modellezési elvek, modellezési kérdések
– Rúdszerkezetek modellezése.
– Felületszerkezetek modellezése.
– Tartószerkezetek vizsgálata földrengésre véges-elem módszerrel.
– A tanultak alkalmazása; közös feladatmegoldás
– Tartószerkezetek stabiltásvizsgálata véges-elem módszerrel.
– A tanultak alkalmazása; közös feladatmegoldás
Véges-elem módszer parametrikus környezetben (Karamba 3D használata):
– Bevezetés, szerkezetmodellezés parametrikus környezetben.
– Modellezés parametrikus környezetben.
– Szerkezetoptimalizálás
– Tartószerkezet optimalizálási elvek, módszerek. Optimális szerkezeti alak, optimális szerkezetgeometria.
– Tartószerkezet optimalizálás parametrikus környezetben

 

További tartalmak