Szerkezetek tervezése számítógéppel I.

Összes tárgy | Választható tárgyak

Szerkezetek tervezése számítógéppel I.

BMEEPST0215

Tárgyelőadó: Dr. Sajtos István
Tárgyfelelős: Dr. Ther Tamás

Moodle

Szerkezetek tervezése számítógéppel I.

A Szerkezetek tervezése számítógéppel c. tantárgy célja a kötelező tantárgyakra építve, részletesen és rendezetten megismertetni és elmélyíteni a végeselem módszert (VEM) (amely a gépesített szerkezettervezési számítási módszerek alapja), annak alkalmazási lehetőségeit és korlátait rúdszerkezetek, lemezszerkezetek, tárcsák, stb. esetén. Ezen túl felhívni a hallgatók figyelmét az automatizált szerkezettervezési módszerekre (CAD rendszerek), amelyeknek a terméke a kiviteli terv maga. Mindezen ismeretek birtokában egy tetszőleges szerkezettervezési szoftver kezelése (önállóan is) megtanulható, és valóságos szerkezetek reális számítógépes modelljei kidolgozhatók.A tárgy által lefedett tananyag elsősorban a mindennapi szerkezettervezési problémákkal foglalkozik, érintve néhány különleges szerkezettervezési kérdést is.

A tantárgy tematikája:

A végeselem módszer alapjai, alkalmazása rúdszerkezetek és tárcsák számítására.
Bevezetés: Matematikai alapok (mátrix számítás, parciális differenciálegyenletek elemei, variációs elvek elemei).
Mechanikai alapok (energia módszer, elmozdulás módszer).
A VEM elve: 1. Matematikai megközelítés, 2. Mérnöki megközelítés.
A VEM feladattípusai. A VEM elemcsaládjai. Konvergencia kritériumok, elem tesztek.
A VEM alkalmazása: 1. Rúdszerkezetek: Síkbeli szerkezetek. Térbeli szerkezetek. 2. Tárcsák.
Rúd és tárcsa szerkezetek összeépítése.
Előadások az elméleti anyag ismertetésére. Számítógépes programok bemutatása az elmélet gyakorlatban való alkalmazásának illusztrálására. Önálló feladatok kidolgozása az ismeretek elmélyítésére (valóságos szerkezetek számítógépes modelljeinek kidolgozása, számítógépes programok alkalmazása).

 

További tartalmak