Síklapú toronysisakok generálása

Síklapú toronysisakok generálása

2023

Dukay Benedek

konzulens(ek):
Dr. Strommer László

Szekció: Digitális Építészet és Tartószerkezetek

Helyezés: Morfológia Tanszék különdíja

Dolgozat

Síklapú toronysisakok generálása

Az európai települések látképének meghatározó elemei a tornyok. A tornyok alaprajza túlnyomórészt szabályos sokszög, sisakjuk geometriája viszont nagyon sokféle lehet, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig. Ez a forma függhet a tájegységtől, az éghajlati viszonyoktól, a korstílustól, a használt szerkezeti anyagtól, és egyéb tényezőktől is. A toronysisakok geometriai osztályozását, tipizálását [1], és akár az előbbi tényezők szerepének vizsgálatát megkönnyítő geometriai leírás létrehozása érdekes feladat.

A síklapokból álló sisakformák geometriai leírására jól alkalmazható az elemi testek halmazműveletekkel való kombinálásán alapuló analitikus rendszer [2], mely néhány paraméter, illetve azok egymáshoz való viszonya alapján képes meghatározni egy adott toronysisakformát.

A dolgozat témája egy olyan rendszer implementálása, mely alkalmas a síklapú toronysisakok generálására. Fő motivációja a toronysisakok egzakt leírására, és CAD szoftverekbe vitelére alkalmas eszköz létrehozása. Az eszköz az osztályozási rendszer alapján állítja elő a toronysisakot, ezáltal használója szerkesztés nélkül, csupán a sisak adatainak ismeretében képes a kívánt formát szoftveresen generálni.

 

Irodalomjegyzék:

[1] Rados, J., A középkori templomtornyok formai kialakulása típust alkotó országokban, Franklin-társulat Nyomdája, Budapest 1929.

[2] Strommer, László – Spire-polyhedra, Journal for Geometry and Graphics 11/1 pp. 111-126. (2007)

[3] Strommer, László – 3D Shape Grammar of Polyhedral Spires, CAADence in Architecture, Budapest, Hungary, BME (2016)