Kontakt dinamika

Résztvevők:

Dr. Várkonyi Péter Dr. Ther Tamás, Dr. Baranyai Tamás

Támogatók:

OTKA 104501, NKFIH 124002, BME Építészmérnöki Kar

Státusz:

2012- (futó)

Projekt weboldala

Kontakt dinamika

A kutatás során egymással érintkező testek mozgásával foglalkozunk, különös tekintettel a súrlódás és az ütközések hatására és modellezésére.

Egyik fő célunk megérteni a mozgás során fellépő szingularitásokat, a merev test modellek önellentmondásait. A klasszikus Painlevé paradoxon új eseteit írtuk le, illetve kerestük az ellentmondás lehetséges feloldásait. Csúszó tárgyak mozgását vizsgálva olyan jelenségeket írtunk le, melyek során az érintkezési erő elvben végtelen nagyra nő. Az Euler korong mozgása során fellépő szingularitásra egy új magyarázatot adtunk: eszerint mikro-ütközések sorozata is okozhatja a tapasztalt viselkedést.

A kutatás másik központi kérdése az egyensúlyi helyzetek stabilitási tulajdonságainak megértése érintkezések esetén. Robotikai alkalmazások szempontjából kulcskérdés az egyensúlyi helyzetek stabilitása, de nem létezik általánosan alkalmazható vizsgálati módszer. Olyan eljárásokat dolgoztunk ki, amellyel egy fontos modellprobléma -a két ponton érintkező merev test – stabilitási tulajdonságai megállapíthatóak.

Linkek:
http://www.szt.bme.hu/files/varkonyi/Kontaktdinamika/index.html
https://arxiv.org/abs/1601.03545