Erő és Forma

Összes tárgy | Választható tárgyak

Erő és Forma

BMEEPSTQ701

Tárgyelőadó: Dr. Várkonyi Péter, Dr. Ther Tamás, Dr. Nemes Gábor
Tárgyfelelős:

Moodle

Erő és Forma

A tárgy célja a tartószerkezetekkel kapcsolatos kreatív gondolkodás és konstruálási készség fejlesztése egyéni és csoportos feladatok és szakmai előadások segítségével. A tárgyban elsősorban hajlításmentes tartószerkezetekkel foglalkozunk, melyek formája és építészeti kialakítása szoros összefüggésben áll az erőjátékukkal.
Célunk, hogy a tárgy során szerzett tudásukkal az építészeti formálásukban is erőtanilag helyes és izgalmas formákat és megoldásokat alkalmazzanak. A tárgy teljesítéséhez programozási előismeretek nem szükségesek, azokat a félév során közösen felépítjük.

Rövid tematika:

  • Rúdláncok formája és erőjátéka közötti kapcsolat – optimális rúderők, grafostatika
  • Kötélgörbék és nyomásvonalak szerkesztése, számítása, alkalmazása
  • Kötélgörbék numerikus meghatározása – programozás
  • Kötélgörbe workshop: nyomott íves szerkezet modellezése, törése, eredmények kiértékelése
  • Hajlításmentes felületszerkezetek formája, erőjátéka, alkalmazása
  • Hajlításmentes felületszerkezetek meghatározása szerkesztéssel, számítással
  • Hártyahéj alakkeresése – programozás
  • Hajlításmentes felületszerkezet workshop: kétszer görbült felület implementálása CAD programokba

 

További tartalmak