Szilárdságtan 1.

Összes tárgy | Alapképzés tárgyai

Szilárdságtan 1.

BMEEPSTA205

Tárgyelőadó: Dr. Várkonyi Péter
Tárgyfelelős: Erdélyiné Tóth Mária

Moodle

Szilárdságtan 1.

A szilárdságtan 1 az építészmérnöki szak kötelező alaptára. A tantárgy a statika speciális témaköreit és a rúdszerkezetek szilárdságtanát tárgyalja. A fő cél a szerkezetekben ébredő feszültségek és a s szilárdsági teherbírásuk meghatározása. Az oktatás célja az elméleti háttér és az építészeti alkalmazások bemutatása, valamint az alapvető problémamegoldó készség fejlesztése.

A korábban indított BMEEPSTA301 tárgy utódja.

Rövid tematika:

– A szerkezetvizgálat lépései
– tipikus szerkezeti rendszerek
– 3D statika: reakciók és belső erők
– a reakciók szélsőértékei és a belső erők burkolóábrája
– láncok, kábelek és boltozatok statikája.
– Anyagok modellezése, anyagtörvények.
– Központos húzás és nyomás
– Tiszta nyírás.
– Rudak egyenes hajlítása rugalmas állapotban.
– Rudak ferde hajlítása rugalmas állapotban.
– Külpontos húzás és nyomás
– Húzószilárdság nélküli anyagokból épült szerkezetek
– Rudak egyenes hajlítása képlékeny állapotban.
– Hajlítással egyidejű nyírás
– Keresztmetszetek teherbírási diagramja.
– Csavart rudak.
– Síkbeli és térbeli feszültségállapot jellemzése.

 

További tartalmak