Szilárdságtan 2.

Összes tárgy | Alapképzés tárgyai

Szilárdságtan 2.

BMEEPSTA401

Tárgyelőadó: Dr. Domokos Gábor
Tárgyfelelős: Dr. Baranyai Tamás

Moodle

Szilárdságtan 2.

A Szilárdságtan 2. kötelező jellegű mérnöki alaptárgy, melynek tárgya a tartószerkezetek alakváltozásának és a statikailag határozatlan tartók igénybevételeinek meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelõ készségek kialakítása.

Rövid tematika:

– A szilárdságtan alapfogalmai. A lineáris rugalmassági törvény.
– Szilárd anyagok tényleges viselkedése. Anyag-modell, anyag-törvény.
– Központos húzás, nyomás.
– A méretezés kérdései és módjai.
– A tiszta nyírás esete. Csavar- és fakötések.
– Tiszta hajlítás. Másodrendű nyomatékok. Rugalmas állapotú rudak hajlítása.
– Egyenes hajlítás, ferde hajlítás.
– Külpontos húzás-nyomás, magidom.
– Egyensúlyozás csak nyomófeszültségekkel.
– Képlékeny állapotú keresztmetszetek hajlítása.
– Hajlítással egyidejű nyírás. Nyírófeszültségek számítása.
– Tervezés hajlításra. Teherbírási vonal.
– Csavarás.
– Összetett síkbeli és térbeli feszültségi állapot.
– A tönkremenetel lehetőségeinek vizsgálata: törési és folyási feltételek.
– A rugalmas energia.

 

További tartalmak