Vasbeton tartószerkezetek

Összes tárgy | Szerkezeti tárgyak

Vasbeton tartószerkezetek

BMEEPSTK601

Tárgyelőadó: Dr. Sipos András Árpád
Tárgyfelelős: Árva Péter

Moodle

Vasbeton tartószerkezetek

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a vasbeton szerkezetek speciális szilárdsági problémáival, működésével, alkalmazási területeivel, szokványos monolit szerkezetek esetében a tervezés, méretezés, vasalási terv készítésének mélységéig. A tantárgy tájékoztatást ad a síklemez födémekkel, a feszített és előregyártott vasbeton szerkezetekkel, a vasbeton szerkezetek tűzvédelmével és a vasbeton szerkezetek földrengésállóságával kapcsolatos legfontosabb kérdésekről is.

Rövid tematika:

  • A gyakorlatban alkalmazott vasbeton szerkezetek fajtái és ezek statikai modellje. A szerkezeti beton általános jellemzése. A beton és a betonacél. A két anyag kapcsolata. Szerkesztési elvek. A három feszültségi állapot. A méretezés alapelvei.
  • A szerkezetek teherbírása. Négyszög, T és egyéb szelvények méretezése hajlításra. Optimális méretarányok. Méretezés nyíró- és csavaró igénybevételekre. Az igénybevételek kombinációja.
  • Gerendák és lemezek vasalása. Gerendák kialakítása. Húzó és nyomóerők bevezetése. A rövid konzol.
  • A tartószerkezetek használati követelményei. Az I. feszültségi állapot, a repesztő-igénybevétel. A zsugorodás, kúszás és hőmérsékletváltozás hatása. Tágulási és süllyedési hézagok. A II. feszültségi állapot, a szerkezetek alakváltozása és a repedések tágassága. A követelmények kielégítésének lehetőségei.
  • Monolit vasbeton födémek. Az igénybevételek számítása lineáris és nem-lineáris elmélet (I. és III. feszültségi állapot) alapján. Kétirányban teherhordó lemezek. Sík födémek. Méretezés átszúródásra.
  • Lemez-áttörések, kiváltók, koszorúk. Lépcsők, alaptestek, faltartók.
  • Központos és helyi nyomás. Külpontos húzás és nyomás. A terhelési és teherbírási tartomány. Ferde külpontos nyomás.
  • Faltartók, falak, gyengén vasalt és vasalatlan betonelemek. Falazatok. Falrendszerek, merevítő szerkezetek.
  • Előregyártott szerkezetek tervezése. A csomópontok kialakítása. A feszítés elve és célja. Az elő- és utófeszített szerkezetek. A méretezés alapelvei, eltérések a nem-feszített szerkezetek méretezésétől.
  • A vasbeton szerkezetek tűzállósága. A méretezés-elmélet alapjai, a biztonság problémaköre. Tervezési metodika, szakértői tapasztalatok. Vasbeton szerkezetek számítógéppel segített tervezése.

 

 

További tartalmak