Kampózott szálak lehorgonyzódása a szálerősítésű betonban

Konzulens:

Dr. Pluzsik Anikó

Évszám: 2024

Kampózott szálak lehorgonyzódása a szálerősítésű betonban

Napjainkban egyre inkább terjed a szálerősítésű beton használata, alkalmazási területe folyamatosan bővül. A betonok mechanikai és egyéb tulajdonságai szálerősítéssel javíthatóak. Az alapvetően rideg beton duktilisabbá válik a belekevert szálak hatására, ahogy tönkremenetelkor a berepedt keresztmetszetben az elemi szálak fokozatosan kihúzódnak a betonmátrixból. A beton-szál kapcsolat tehát alapvetően befolyásolja az anyag viselkedését. A szakirodalomban sokan vizsgálták egyenes acél szálak esetén a kihúzódó szál felülete mentén lejátszódó súrlódás jelenségét. A szálak hatékonyságának fokozására a szálakat hullámosítják, a felületét érdesítik, illetve egyes szálak végét kampózzák. A kutatás célja a kampózás hatásának figyelembe vétele a szálkihúzódás jelenségének modellezésekor. A módosított nyírófeszültség megcsúszás elemi függvényét a feladat második szakaszában szeretnénk beépíteni egy teljes betongerenda számító modellbe. Az eredményül kapott szálerősítésű gerendamodell pontosságát meglévő laborkísérleti eredményekkel összevetve tervezzük tesztelni.