Balázs György

Dr. Balázs György

Kiemelkedő munkaterület: Különleges betonok és betontechnológiák

Születési adatok: 1926. június 24. (Rábaszentandrás)

Tanulmányok:

1946 – Pápai Református Kollégiumban érettségizett
1950 – okleveles mérnök, Budapesti Műszaki Egyetem,
1964 – műszaki tudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia,
1983 – műszaki tudomány doktora, Magyar Tudományos Akadémia,

Munkahelyek:

BME Mérnöki, ill. Építőmérnöki Kar
II. Hídépítéstani, ill. Építőanyagok Tanszék
• tanársegéd (1950)
• adjunktus (1959)
• docens (1965)
• egyetemi tanár (1984)

1975/76 tanévben dékánhelyettes az Építőmérnöki Karon
1976-1991 között Tanszékvezető
FŐMTERV másodállású tervező (1954-55)
Beton- és Vasbetonipari Művek tanácsadó (1969)

Főbb kutatási területek:
Betontechnológia, betonelmélet, különleges betonok és betontechnológiák, beton- és vasbeton története, mérnöki szerkezetek tartóssága.

Elnyert főbb kutatási pályázatai:

OMFB 1085/92 Vasbeton szerkezetek légszennyeződés okozta korróziós veszélyének vizsgálata

OTKA T 016 686 A beton pórusrendszerének szabályozása és hatása a beton tulajdonságaira – témavezető (1995-1998)

OTKA T 019-414 Utólagosan kloridionnal szennyezett betonok tartósságának elméleti kérdései – témavezető (1996-1999)

OTKA T 022 067 A levegő szennyezettségének hatása a vasbeton tartósságára – témavezető (1997-2000)

OTKA T 034 467 Téli sózásnak kitett, gőzölt vasbeton szerkezet tartósságának elvi kérdései – témavezető (2001-2004).

Kiemelkedő publikációk:

18 egyetemi jegyzet
Mérnöktovábbképző Intézet jegyzetei
Betonnal és vasbetonnal kapcsolatos kutatási jelentések
Szakcikkek
Könyvrészletek
Önálló könyvek (18 db), ezek közül a legjelentősebbek:
Palotás L. – Kilián J. – Balázs Gy.: Betonszilárdítás, Műszaki könyvkiadó, Budapest (1968)
Balázs Gy. – Fogarasi Gy.: Vasbetonelemek kapcsolatai, Műszaki könyvkiadó, Budapest (1977.)
Balázs Gy.: Beton és vasbeton I-VII., Akadémia kiadó, Budapest, (1994-2008)
Balázs Gy.: Barangolásaim a betonkutatás területén. Akadémia kiadó, Budapest (2001)
Balázs Gy.: Különleges betonok és betontechnológiák I-II., Akadémia Kiadó, Budapest (2007, 2009)
Balázs Gy.: Dr, Mihailich Győző. Az oktató, a tervező, a kutató és a közéleti ember. Műegyetemi Kiadó, Budapest (2002)
BalázsGy.: Dr. Palotás László élete és munkássága. Műegyetem Kiadó, Budapest (2004)

Kitűntetések, díjak:

Magyar Népköztársaság Érdemérem (1952);
Kiváló Munkáért (1975, 1982, 1985, 1986);
Közlekedés Kiváló Dolgozója (1961, 1973);
Építőipar Kiváló Dolgozója (1968);
Nívódíj Építőanyag Praktikumért (1984);
Építőanyag és kémia c. tankönyvért (1986);
Jáky József emlékérem KTE-től (1965);
Széchenyi István emlékplakett KTE-től (1990);
Comporgan-díj I. fokozata (1988);
Tudományszervezői tiszteletdíj Pro Sciencia aranyérmes hallgatóért (1991);
Apáczay Csere János-díj (1993);
Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje (1997);
Iskolateremtő mestertanár (1997);
Professor Emeritus (1999); Széchenyi-díj (2000).

Szakmai, közéleti tevékenység:
Egyetemi funkciói:

BME Továbbképző Intézet Építőmérnöki Szakbizottság titkára (1975-81)
BME Építőmérnöki Kar, Tudományos Diákköri Tanács elnöke (1975-90)
BME Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke (1990-95)
BME Építőmérnöki Kar, Doktori Habilitációs Bizottság tagja (1994-97)
BME Építőmérnöki Kar, dékánhelyettes (1975-76)
BME Építőanyagok Tanszék vezetője (1976-91)
Szakmai közéleti tevékenysége:
MTA: Építéstudományi Bizottság, tag (1962-68); Vasbeton Albizottság, elnök (1962-68); Építészettudományi Bizottság, tag (1980-); Építőanyag-Kémia Albizottság, elnök (1983-);
TMB Építési, Építészeti és Közlekedéstudományi Szakbizottság, tag (1984-2000);
OTKA Építő-, Építészeti- és Közlekedési zsűritag (1991-96)
MTESZ: KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztály, titkár (1959-90); elnök (1990-2002); KTE Országos Elnökség, tag (1999-);
SZTE Beton Szakcsoport, ill. Szakosztály, elnök (1977-2001)

Egyebek:

ÉVM Műszaki Fejlesztési Tanács, tag (1986-1990);
Beton- és Vasbetonipari Művek Felügyelő Bizottság, elnök (1991-193);
FOKA Igazgató Tanácsa, tag (1993-1994).
Szerkesztő bizottsági tagsága tudományos folyóiratoknál:
KTE Mélyépítéstudományi Szemle Szerkesztő Bizottsága, tag (1995-1998);
SZTE Építőanyag Szerkesztő Bizottság, tag (1986-).

Források:
www.epito.bme.hu
Dr. Balázs György élete és munkássága , Emlékfüzet 80. születésnapja, szerkesztette: Dr. Józsa Zsuzsanna, kiadta: BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéke, Budapest 2006.