Deák György

Dr. Deák György

professzor emeritusz, okleveles építészmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa

1926. április 2-án született Jászárokszálláson

1950-54. MTA aspiráns a MISZI építőipari egyetemen, ill. CNIPSZ kutatóintézetben

1954-58. ÉTI munkatárs

1958-95. BME Építészmérnöki Kar, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék oktatója

1963-68. ÉMI igazgató

1995- nyugdíjas oktató, majd professzor emeritusz a BME Építészmérnöki Kar, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken

Tevékenységek

Részvétel a RILEM, CIB, CEB, FIP, KGST munkabizottságaiban

MTA Műszaki Mechanikai Bizottság

ÉTE tartószerkezeti tagozat

MMK tagja

Részvétel a …, később az Eurocode bevezetésében,

MSZT Szabványügyi Testület tagja

Posztgraduális (doktoranduszi iskola és szakmérnöki tanfolyamok ) oktatás

Kutatási területek

– Előregyártott vasbeton szerkezetek

– Feszített vasbeton szerkezetek

– Vasbeton szerkezetek használati állapota

– Használhatósági követelmények

– Üvegszerkezetek vizsgálata, méretezése

Publikációk

 1. Megjegyzések a feszített betonszerkezetek c. könyv első kötetéhez. Mélyépítéstudományi Szemle, 1953. 8-9. (társszerzővel)
 2. Előírás betonacélokból hegesztett szaruelemek minősítéére. 1958. (társszerzővel)
 3. Műszaki előírás az építkezés helyszínén – vállalatok segédüzemeiben – előállítható vasbeton gerendák gyártására, minőségi és átvételi feltételeire. ME-38-59. (társszerzőkkel)
 4. Függelék Szahnovszkij: Vasbeton szerkezetek c. könyvének magyar kiadásához. Műszaki Könyvkiadó. 1959.
 5. Betonacélok. Előadás az ÉTI Tudományos ülésszakán, 1959. 181-197. o.
 6. A blokkos építési mód statikai problémái. Magyar építőipar 1960. 7-8.
 7. Betonacélok. KGST Bulletin. (oroszul) 1961.
 8. Statikai fejezet dr. Sebestyén: Nagyelemes lakóházak c. könyvében. 1960., 1967., német nyelven 1969.
 9. Előregyártott és feszített vasbetonszerkezetek. Egyetemi jegyzet. 1963.
 10. Vasbetonszerkezetek. Egyetemi jegyzet. 1965.
 11. Az építőipari minőségvédelem sajátosságai. Előadás az ÉTE és ÉMI építőipari minőségvédelmi konferenciáján. 1967. (megjelent 1968.)
 12. Építéstudomány és Építésiparosítás. A magyar építési kutatás 20 éve. 1968. Minőségvédelem. 265-272. oldal.
 13. Építéstudomány és Építésiparosítás. A magyar építési kutatás 20 éve. 1968. Az építéstudományi alapkutatások áttekintése és értékelése. 279-291. o. (társszerzővel)
 14. A tartószerkezetek hazai méretezési előírásainak fejlődése. Magyar Építőipar. 1969. 4.
 15. Műszaki fejlesztés és minőség. Építési Kutatás, Fejlesztés. 1969. 5-6.
 16. Entwurf von Trägern nach dem Prinzip der prädeterminierten Spannungen. Periodica Polytechnica, Architectura, Vol. 16. No. 3-4. 14 p.
 17. Az előregyártott beton- és vasbeton szerkezetek tervezési szabványáról. Magyar Építőipar. 1972. 8. 425-432. o. (társszerzővel)
 18. Az új tartószerkezeti méretezési szabványok födémekre vonatkozó előírásai. Magyar Építőipar. 1972. 11-12. 647-654. o.
 19. Statikusok könyve. Műszaki Könyvkiadó 1974. Szerk.: Bölcskei E. – Dulácska E. 48 oldal
 20.       Ocenka deformacij predvarityeljno naprjazsonnik zselezobetonnih balok. FIP VIII. Congress, London 1978. (6 o., társzerzővel)
 21. A vasbetonszerkezetek mechanikájával foglalkozó hazai kutatás eredményei és feladatai. (Helyzetkép.) Műszaki Tudomány. 1979. 58. 247-267. o. (társszerzőkkel)
 22. Vasbeton és feszített beton szerkezetek alakváltozása és repedéstágasság statisztikus eloszlásának elemzése. (Oroszul.) Jelentés a KGST Építési Állandó Bizottsága számára.1982. (társszerzőkkel)
 23. Safety against loss of statics equilibrium. Periodica Polytechnica, Architecture, Vol. 27. Nos 3-4. 1983. (társszerzőkkel)
 24. Adatok az építészmérnökkari mechanikaoktatás történetéhez. Műszaki Tudomány 62. 1983. (társszerzővel)
 25. Vasbeton elemek hajlítási merevségének statisztikus eloszlása. A MTA Műszaki Mechanikai Kutatócsoport IV: Tudományos Ülésszaka. 1986. IX. 22-23. 164-175. oldal (társszerzőkkel)
 26. A használati követelmények szerepe a tartószerkezetek tervezésében. V. Tartószerkezeti – IV. Előregyártási konferencia. 1986. X. 7-9. 16 oldal.
 27. Tartószerkezetek merevségi követelményei. Műszaki Tervezés, 1986. 9-10. szám. 10-13. o.
 28. A vasbeton szerkezetek használati állapota – alakváltozás. Magyar Építőipar 1989. 11. 494-500. o.
 29. A vasbeton szerkezetek használati állapota – repedések. Magyar Építőipar 1989. 12. 555-557. o.
 30. Statikusok könyve. Műszaki Könyvkiadó 1989., 2000. 4.5, 5.5, 5.6 fejezet            (45 oldal)
 31. Sztochasztikus szemlélet a használati állapot vizsgálatánál. Ankét Mistéth Endre tiszteletére. 1992. 09. 22. 48-59. o.
 32. Serviceability Requirements. (Társszerzővel.) CIB-IABSE colloquium: Structural Serviceability of Buildings. Göteborg, 1993. 06. 25-31. oldal.
 33. Vasbeton szerkezetek 1-2. Jegyzet. 1994-1996. 87+87 o. (társszerzővel)
 34. Discussion of paper „Prestress force effect on vibration frequency of concrete bridges” by M. Saiidi, B. Douglas, and S. Feng. Journal of Structural Engineering 1996. Apr. pp. 458-459
 35. Variability of Deflections and Crack Widths in Reinforced and Prestressed Concrete Elements. (Társszerzőkkel) In the Progress Report of the CEB TG 2/4 „Serviceability „. CEB Bulletin No235. 1997. pp 183-213
 36. Investigations Based on Plant Tests to Determine Variability of Deflections and Crack Widths in Reinforced Concrete Elements. (Társszerzőkkel). Technical Report of TUB. Ser. Architecture. 1997. pp. 21-30.
 37. Síklemez födémek vizsgálata a használati állapotban. (társszerzővel) A BME Vasbetonszerkezeti Tanszéke Tudományos közleményei 1998. 37-42. oldal
 38. A betonszerkezetek tűzállóságának vizsgálata az Eurocode szerint. Beton Évkönyv 2000. ÉTK 1999. 163-173. o.
 39. Használhatósági követelmények, használati biztonság. „Tartók 2000” VI. Magyar Tartószerkezeti Konferencia 2000. május. pp. 131-146.
 40. Cracks in floor slabs of basement car parks (társszerzővel). Concrete Structures 2000, pp. 32-38.
 41. A Proposed Algorithm for the Analysis of Continuosus RC Elements in State 2. (Társszerzővel). Proceedings of the 7thInternational Conferences in Vilnius 2001. 6 pages.
 42. Építési Műszaki Ellenőrök Kézikönyve. X. 6. fejezet: Mélygarázsok. (társszerzővel) 2001. 504-514. oldal
 43. Vasbeton Szerkezetek 3. Jegyzet. (társszerzővel)