Dulácska Endre

Dr. Dulácska Endre

professzor emeritusz, okleveles építészmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa

1930. június 15-én született Budapesten

1956 Építészmérnöki diploma

1950-1982. Budapesti Városépítési Tervező Intézet (BUVÁTI) szerkesztő, tervező, szakosztályvezető, osztályvezető, helyettes statikus főmérnök;

1982-1992. Tervezésfejlesztési és Technikai Intézet (TTI), statikus főmérnök, a Vállalati Tanács elnöke

1991-  BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető (1995-ig.), Habilitációs és Doktori Bizottság tagja, illetve elnök, Prof emeritusz

Tevékenységek

Mintegy 200 statikai szakvélemény

A budapesti metróvonalak feletti, kb. 500 épület kármegelőző szakvéleménye.

Kb. 70 épületfelújítás és átalakítás általános és részletes terve.

Kb. 150 új épület általános és részletes teherhordószerkezeti tervezése.

Kb. 100 új épület statikai tervezésének irányítása

Számos tervezési, méretezési szabvány kidolgozása és megfogalmazása.

EAEE, IAEE, IASS, IABSE tagság

A Magyar Mérnöki Kamara választmányi tagja, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja, a Tartószerkezeti Tagozat elnökhelyettese, a Tartószerkezeti Tanács elnöke, illetve jelenleg is a Tartószerkezeti Tagozat elnökségi tagja.

Szakmai kitüntetései:

Legjobb lakóház nívódíj(ÉVM,1967)

Címzetes egyetemi tanár (BME,1984)

Magyar Építőipar Emlékplakett (1986)

Kiváló munkáért jelvény (1987)

MTA Prémium (1957, 1959, 1961)

Eötvös Díj (1990)

Akadémiai Díj (1994)

Csonka emlékérem (1995)

Széchenyi Díj (1998).

Kutatási területek

Héjszerkezetek, a vasbetonhéjak stabilitásvizsgálata

Az épületekben a talajmozgások okozta süllyedése miatt bekövetkező károk vizsgálata

Szeizmikus hatások, a képlékeny anyagú szerkezetek dinamikája

Acélszálerősítéses betonszerkezetek elmélete

A súrlódás Coulomb féle tételénke korrekciója

Publikációk

összesen 202 db. ebből külföldi szerző 38, .magyar szerző külföldön: 13, magyar szerző itthon idegen nyelven: 52, magyarul: 99.

A hivatkozásokon kívül munkáit  23 helyen referálták.

Öt legfontosabb publikáció:

1. Voiles minces á double courbature construits sur un plan quadrangulaire. Beton-Armé. Sept.(1962)

2. Buckling of Elastic – Plastic Shells.  IASS BULLETIN. No.68.(1978)

3. Buckling of Reinforced Concrete Shells. Journal of Structural Div.ASCE V.107.No.ST.12.Dec.(1981)
4. The Effect of Ductility in Combination with the P – * Effect to be Taken into  Consideration on the Seismic Design of Compressed Structures. Acta Techn.Ac.Sci.Hung. 107(3-4).1996.
5. Buckling Analysis of Reticulated Shells. (Szerzőtárs: Kollár L.) International Journal of Space Structures. Vol 15. (2000).