Fogarasi Gyula

drfogarasi2011

 Születési adatok: 1937. július 7. (Bukarest)

 Tanulmányai és végzettségei:

1941dec..           áttelepülés Budapestre

1943-47              „Champagnat” háromnyelvű francia iskola Budapesten

1947-48              Bencés gimnázium Budapest

1951-55              „Kvassay Jenő” Építőipari Technikum

1955-60              Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, kitüntetéses építőmérnöki diploma

1978-80              Budapesti Műszaki Egyetem, doktori oklevél

1986-87              Budapesti Közgazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Tanfolyam

 

Egyesületi tagságai:

ÉTE               Építéstudományi Egyesület, Budapest

PCI                Prestressed Concrete Institute, Chicago

UNIDO           United Nations Industrial Development Organization, Vienna, szakértő

FIP                Federation International du la Précontrainte, London, alelnök

fib                  Federation Internationale du Béton, magyar tagozat örökös t.b. elnöke

(A FIP a feszített beton szerkezetek tervezői, kivitelezői és gyártói szövetsége volt,

a  fib a FIP beton kutatókkal [CEB] összevont betonipari szövetsége.

FIP alelnöki munkám során legfőbb feladataim az időszak kongresszusaira és szimpóziumaira való nemzeti felkészülés irányítása, a szakmai bizottságok munkájának ellenőrzése és a budapesti szimpózium szervezése voltak.)

Munkahelyei és beosztásai:

1960-61         Közlekedési Építő Vállalat, építésvezető helyettes

1961-65         Ipari Épülettervező Vállalat, statikus tervező

1965-66         Élelmezésipari Tervező Intézet, statikus irányító tervező

1966-89         Beton- és Vasbetonipari Művek, szakosztály-, osztály- és irodavezető

1989 aug.      USA munkavállalásának kezdete: 1989-91         University of Nebraska, Omaha, NE, visiting professor

1989-91         Wilson Concrete Company, Omaha, NE, project engineer

1991-2002     Parsons Transportation Group, irányító tervező és tanácsadó

2003-            Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest, előadó professzor

 

SZAKMAI ÉLETMŰVÉNEK ISMERTETÉSE:

Jelentős szerkezettervezési  munkák:

Az IPARTERV II. iroda Statikus osztályán Gnädig Miklós osztályvezető és Dr. Kollár Lajos szakosztályvezető irányítása alatt részt vett a kor nagy vegyi- és gépipari létesítményeinek kollektív rendszerszemléletű tervezésében, az előregyártás és a kivitelezés művezetésében. Az első, komplett segédüzemi előregyártásban megvalósuló legkorszerűbb ipartelepek a Tiszai Vegyi Kombinát, a Tiszamenti Vegyiművek, a Dunai Kőolajipari Vállalat és a Debreceni Orvosi Műszergyár voltak, melyekben az iroda valamennyi statikusa egy-egy épületet, szalaghidat, darupályát vagy más nagy létesítményt tervezett a közösen konstruált modul koordinált típus pillér, főtartó, födém-, tető- és falpanelekből és acélszerkezetekből.

 

E legkorszerűbb tervezési alapelvek szerint, az irodán kezdődött meg az első magyar ipari típus épületek tervezése. Fogarasi Gyula érdeklődése alapján Gnädig Miklós oldalán részt vett az egyszintes 9×9 m-es típuscsarnok és a háromszintes típus öltöző- iroda, üzemben előregyártott beton-, fém-, üveg elemeinek tervezésében, gyártás előkészítésében és minősítésében.

Az „ÉLTERV”-ben nyílt először módja, az „IPARTERV”-ben elsajátított és az előregyártáshoz kapcsolódó szerkezettervezési tapasztalatainak hasznosítására. A Budapesti Élelmiszeripari Gépgyár Mázsa téri, tízezer négyzetméteres előregyártott daruzott csarnok és irodaépület, a Szombathelyi ÉJSzSzV háromhajós, hajónként 18 m fesztávú, daruzott csarnokának komplett előregyártott szerkezetei, rekord idő alatt készültek el.

Beton- és Vasbetonipari Műveknél először a Gyártmánytervezési szakosztályon készültek vezetése alatt előregyártott egy- és többszintes épületek, híd-, út, vasút-, víz- és közműépítési elemek gyártmány és rendszertervei. A Műszaki fejlesztési osztály-osztályvezető helyetteseként, a BVM 14 gyárában készülő termékek és gyártástechnológiák fejlesztésének koordinálását végezete.

A BVM Piackutatási osztály vezetőjeként, megszervezte a nagyvállalat irányában jelentkező innovációs igények felmérését és a termékek ismertető kiadványainak elkészítését, majd a gyártás-technológiák hatnyelvű ismertetőinek kiadását, filmjeinek forgatását, azaz a teljes hazai és nemzetközi marketing munkát. Ezzel a tevékenységével megalapozta a vállalati export több földrészre való kiterjesztését.

Vállalkozási irodavezetőként, a fenti munkák mellett, még szervezte a BVM  termékekből épülő létesítmények szerelését és kivitelezését is.

USA-beli, 1989 augusztusi munkavállalását követően, munkahelyei az alábbiak:

Wilson Concrete Company félállású tervezőjeként új feszített és építészeti termékeket tervezett, kifejlesztette azok hosszúpados és mozgósablonos gyártását és minősítő vizsgálatát. Másik félállásában tartók statikáját, vasbetonszerkezeteket és rendszerépítést tanított, kutatási és kísérleti munkákat szervezett a Nebraska Egyetem Omahai campusán.

A Steinman Boynton Gronquist & Birdsall, későbbi nevén Parsons Transportation Group tervező vállalatnál irányító tervező és tanácsadóként a következő főbb munkákat tervezte:

A második kábelsorral kétszintesre bővített, többszörös világrekorder Liszaboni Tagus függőhíd új tízemeletes horgonytömbjei, torony- és alap megerősitései.

A Burlington-Bristol, Riverside-Delanco, Tacony-Palmyra és a Burlington County Bridge Commission (BCBC), Burlington, N.J. több más hídjának rekonstrukciója.

Hídvizsgálati és osztálybasorolási munkák a BCBC összes hídján.

Beton-, acél- és hegesztési szerkezetek,saruk és gépészeti berendezések ellenőrzése.

A BCBC hidak (emelő-, billenő- és forgóhíd) nyílásainak ellenőrzése és megerősítése.

A Bangladeshi Jamuna River Bridge alépítményeinek tender szintű tervezése.

A 3300 láb hosszú Tacony-Palmyra Delaware híd szeizmikus vizsgálata a többezer rúd-elemből álló rácsos, billenő és ívhíd modelljének SAP90 programon való futtatásával.

A Mount Hope függőhíd, Rhode Island pillér rekonstrukciója és szeizmikus vizsgálata.

A Tacony-Palmyra Delaware  híd alapozásának forgalom alatt történő 60 láb hosszú fúrt cölöpökkel való megerősítése és szeizmikus ellenőrzése.

A harmadik Tacoma Narrows függőhíd betonpillérének előtervi szeizmikus ellenőrzése. Az 1940-ben, elcsavarodással tönkrement első híd, Steinman mérnök által megerősített második változata (1950) mellé, forgalomnövekedés miatt kellett harmadik hidat építeni.

A Bostoni (MA) Charles River hárfahíd szakaszos előtolású felépítményi alternatívájá-nak tervezése, amely végül hagyományos monolit szerkezetként került megépítésre.

A San Francisco öbölbeli, új Quarkinez függőhíd betonpillérének, koncepció szintű szeizmikus ellenőrzése.

A Tagus híd Project Managere Conny Crawford, a BCBC hídtervezések Project Managere Adel Gawdat, a többi hidaké Tom Spoth volt.

Pályázatok:

Több pályázati díj elnyerése közül kiemelkedik, az Előregyártott vasbeton szerkezetes mezőgazdasági épületváz c. országos tervpályázat (egy tervezőjű) első díja, 1964-ben.

Szabadalmak:

A Beton- és Vasbetonipari Műveknél eltöltött negyedszázad alatt, hat szabadalmat nyert vasbeton elemek szerkezeti és gyártástechnológiai újdonságaira. Legismertebbek ezek közül, a „Középen összefogott, végein terpesztett betétvezetéssel való feszítés”, az „ARMOMAT betonacél térváz tekercselő-ponthegesztő berendezés” és a „Többcélú gyártókombájnos betonelem gyártási technológia” voltak.

 

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGE IDEGEN NYELVEKEN:

Nemzetközi konferenciákon előadások tartása:

FIP kongresszusok:

1970         FIP  6. kongresszusa,  Prága

1986         FIP 10. kongresszusa, Új-Delhi

1990         FIP 11. kongresszusa, Hamburg

UNIDO továbbképző tanfolyamok:

1984  Budapest International Workshop for Industrialization

Structural systems and prefabrication technologies

1985  Benghazi Education Center, Benghazi, Lybia

European Precast Concrete Structures

1986  Budapest UNIDO Africa Workshop

Hungarian Construction systems and technologies

1988  San Jose  Instituto Costarricense de Electricidad

Design and prefabrication of transmission poles

Egyéb nemzetközi előadások:

1979  Ann Arbor, MI

1979  Skopje, Makedónia,

1980  Baseli Eurotunnel,

1981  Algiri Építőipari kiállítás,

1982  Cairoi építőipari vásár,

1982  Budapesti előadás a Nigériai Yola egyetem hallgatóinak,

1984  Hannoveri előadás az Umwelt+Energie+Bauen szemináriumon,

1984  Beijingi Kereskedelmi Kamara,

1988  Ausztráliai előadás sorozat:

Adelaide, Melbourne, Sidney, Brisbane egyetemein és mérnöki egyesületeiben,

1989  Omaha, NE,

1991  Minneapolis, MN

Szakirodalmi tevékenysége:

Könyvek és egyetemi jegyzetek felsorolása:

Csőtáblázatok (társszerzőkkel), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971

BVM Kézikönyv, BVM, Budapest 1970-től 1988-ig évente átdolgozott kiadás

Fogarasi: Hegesztett betonacélvázak tervezése, BME továbbképző Intézet, 1974

Fogarasi-Adamik: Hegesztett betonacélvázak gyártása, BME továbbk. Intézet, 1976

Fogarasi-Adamik: Hegesztett betonacélvázak, Műszaki Könyvkiadó, Bp, 1976

Balázs-Fogarasi: Vasbetonelemek kapcsolatai, Műszaki Könyvkiadó, Bp, 1977

Fogarasi – Popovics – Kozma: BVM-ÉLVÁZ, BVM, Budapest, 1978

Balázs-Fogarasi: Sztüki Sztomanobetonnüje Elementi, Szófia, 1980

Fogarasi: Prestressed Concrete Technology, Akadémiai Kiadó, Bp. 1986

Fogarasi: Precast Multi-Storey Frame Systems, C.I. Australia, Melbourne 1988

Fogarasi: Welded Reinforcements, University of Technology, Sidney, 1988

Fogarasi: Behavior of Concrete Structures, Course CE 941, U. Nebraska

Fogarasi: Structural Systems, Course CE 943, U. of Nebraska

Angol-Magyar Műszaki Szótár, Építőipar, Akadémiai Kiadó, Budapest 1990

A szerző nagyszámban megjelent, magyar és idegen nyelvű cikkeinek felsorolása, meghaladja ezen ismertetés kereteit.

Tevékenysége a felsőoktatásban:

1967-88         Külső előadó a BME Vasbetonszerkezetek tanszékén

1984-88         Előadó a BME Továbbképző Intézetében

1987-89         Külső előadó a BME Angol nyelvű oktatási programjában

1989-91         Visiting Professor a U.of Nebraska, Omaha Civil Eng. Departmentben

1992-98         Külső előadó professzor különböző New Yorki egyetemeken

2003 –            Külső előadó a Szent István Egyetem Ybl Miklós főiskolai karán

Tervező mérnöki státusa:

Professional Engineer of the State of New Jersey

License No. GE – 37996 1993 -present

Professional Engineer of the State of Nebraska

License No.   E –  7234  1990 – 1999

(Az USA valamennyi államában, az adott államba tervezett szerkezetek terveinek aláírásához, az adott államban megszerzett Professional Engineer [P.Eng.] cím szükséges, melyek viselésére csak kétszintű szakmai vizsga sikeres letétele után nyerhető jogosultság.)

Forrás:          Dr. Fogarasi Gyula írásban megküldött szakmai önéletrajzi anyagának

szerkesztésében közreműködött: Hajmási Péter  2011 május hó

Galéria:

ÁBRASZÖVEGEK

Dr. Fogarasi Gyula szakmai életrajzának ábráihoz

1.         A Budapest X. Mázsa téri Élelmiszeripari gépgyár 10 000 m2-es előregyártott daruzott csarnoka

Tervező: Fogarasi Gyula, Élelmezésipari Tervező Intézet, Budapest 1966

2.         A Rhode Islandi Newport függőhíd mélyépítési felújítása

Project manager: Adel Gawdat, Szerkezettervező: Dr. Fogarasi Gyula, Parsons, New York 1992

3.         A Philadelphia melletti Tacony-Palmyra Delaware híd szeizmikus vizsgálata és rekonstrukciója

Project manager: Adel Gawdat, Irányító tervező: Dr. Fogarasi Gyula, Parsons, New York 1993

4.         A Philadelphia melletti Burlington-Bristol Delaware emelőhíd rekonstrukciója

Project manager: Adel Gawdat, Irányító tervező: Dr. Fogarasi Gyula, Parsons, New York 1995

5.         A Liszaboni Tejo függőhíd kétszintes áttervezésének horgonykamrái és alapozása, Portugália

Project manager: Connie Crawford, Tervező: Dr. Fogarasi Gyula, Parsons, New York 1997

6.         A San Franciscoi öböl menti új Qarquinez függőhíd (2005)

Felső kép: A régi rácsos hidakat helyettesítő első függőhíd. Alsó kép: Az új függőhíd részlete.

Project manager: Tom Spoth, Előterv számítások: Dr. Fogarasi Gyula, Parsons, New York 2000

7.         A Washington állambeli első (1940/1950) és második (2006)  Tacoma függőhíd.

Project manager: Tom Spoth, Előterv számítások: Dr. Fogarasi Gyula, Parsons, New York 2001

8.         A szabadalmaztatott középen összefogott, szélein terpesztett egyenes tengelyű feszítési eljárás.

9.         A szabadalmaztatott BVM-ARMOMAT betonacélváz tekercselő ponthegesztő berendezés.

10.       Dr. Fogarasi Gyula 2011

 Galéria: