Harasta Miklós

 harasta_miklos

Születési adatok: 1923. december 9. (Vértesszőllős)

Tanulmányok:

1948 Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki oklevél
1972 Budapesti Műszaki Egyetem A műszaki tudomány kandidátusa
1995 Budapesti Műszaki Egyetem Professor Emeritus

Tanulmányút:

1964.                   Róma, Magyar Akadémia: „Nagyfesztávolságú térlefedések tanulmányozása”

Munkahelyek:

1948-50 Dunavölgyi Timföldipari RT. mérnök
1950-52 BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
egyetemi tanársegéd
1952-67 BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
egyetemi adjunktus
1967-77 BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
egyetemi docens
1977-94 BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
egyetemi tanár
1974-78 BME
Építészmérnöki kar
dékánhelyettes
1978-88 BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék
tanszékvezető
1984-89 BME
Építészmérnöki kar
dékán
1994-95 BME
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
nyugdíjas részfoglalkozás
1997-2002 ELTE-BME
Beruházási Iroda
ügyvivő szakértő,
irodavezető-helyettes

Kitüntetések:

1958 BME Az oktatásügy kiváló dolgozója
1965, 1971 ? Az építőipar kiváló dolgozója
1972 BME Alpár Ignác emlékérem
1982 ÉVM Kiváló munkáért
1983 ÉVM Üvegipari Művek kiemelkedő munkáért
1986 BME BME Kiváló Oktatója
1989 ? Munkaérdemrend Arany fokozata
1990 BME BME emlékérem
1995 MÉSZ Dr. Kotsis Iván emlékérem
1996 BME Professor Emeritus
2002? BME József Nádor emlékérem

Fontosabb publikációk:

Héjszerkezetű térlefedések ÉKME Tudományos Közleményei 1960 VI.k.1-2.
Előnyös tartószerkezetek
az ipari építészetben
Ipari Építészeti Szemle 1961 20.sz.
Kondicionált műhelycsarnok rezgésmentesítés ÉKME Tudományos Közleményei 1965 XI.k.3-4.
Ipari épületek dinamikai problémái, darupályák dinamikus tényezője Kandidátusi disszertáció 1971
Ipari csarnokok fejlődési irányai
Magyarországon és külföldön
(Lázár Antallal közösen)
? 1990

Szakkönyvek

Cím Szerkesztő Megjelenés
Ipartelepek építészete Szakkönyv I-V. kötet
tartószerkezeti fejezetek
Rados Kornél 1964-1979
Modern építészeti lexikon Dr. Kubinszky Mihály 1978

Kiemelkedő alkotások

Statikusi, szerkezettervezői munkák Építész Tervezés Kivitelezés
Kazincbarcika HOKO épület
Debrecen Raktártelep
Csepel Precíziós csarnok
BVM Épületelemgyár
Salgótarján Síküveggyár
BME Tanuszoda
Balatonszemes Szabadidőközpont

Dr. Harasta Miklós a BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékének meghatározó oktatója volt, meghatározó szerepe volt a tanszék ipari építészet tárgya oktatásának tematikai, dokumentációs és módszertani megalapozásában, majd fejlesztésében. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájának korszerűségét kutató munkássága biztosította, hitelét pedig a tervező-szerkezettervező munkássága során megvalósult épületek adták. Nyugdíjazása után az egyetemi érdek képviselőjeként aktívan részt vett a BME fejlesztési munkáiban és oktatóként a Csonka Pál doktori iskola hallgatóinak képzésében.

1923. december 9-én született Vértesszőllősön. Tanulmányait a második világháború évei alatt kezdte a BME-n, diáktársaival 1944-ben az ország elhagyására kényszerültek, a háború sújtotta Németországon keresztül vezető hosszú, viszontagságos úton jutottak el Dániába. Harasta Miklós a kényszerűségből ott eltöltött másfél évet szakmailag és emberileg is élete egyik meghatározó élményének tartja.

Hazatérése után megszerezte az építészmérnöki diplomát, majd rövid időre a Dunavölgyi Timföldipari RT.-hez került. Innen hívta meg Rados Kornél az 1950-ben alapított Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékre, ahol részt vett az újonnan indított tanszék oktatásának megszervezésében, a tantárgyak tematikájának, módszertanának összeállításában. Nyugdíjazásáig a tanszék oktatója volt, beosztottként, később vezetőként is munkatársaival mindig jó kapcsolatot tartott fenn. A jó légkör emlékét a közös kirándulásokon készült fényképek őrzik.

Az 50-es, 60-as években az oktatói tevékenység mellett a tanszék mérnökeként fa szerkezetű silók teherbírásának és állékonyságának vizsgálatával foglalkozott. Az 1960-as évek elején a BME építész karának Győrbe helyezését tervezték, ennek kapcsán egy éven át a Köztiben közreműködött a költözés és az új épületek létrehozásának gazdasági-műszaki előkészítésében. (Ez az elképzelés végül nem valósult meg.)

Kutatási területe szerteágazó, foglalkozott az ipari épületekkel, az itt alkalmazott felület- és héjszerkezetekkel, a szerkezetek dinamikájával és szerkezettörténettel. Kiemelkedő eredményeket darupályák és gépalapok dinamikai problémáinak területén ért el, 1972-ben szerzett kandidátusi fokozatának témája Ipari épületek dinamikai problémái, darupályák dinamikus tényezője volt. A disszertációt szerette volna a tanszéken védeni, de ekkor még az építész karon erre nem volt lehetőség. Végül a tanszék szinte teljes állománya jelen volt, amikor disszertációját védte az Akadémián. A kutatómunkában elért eredményei gyakorlatba történő átültetését jól mutatják megépült épületei, daruzott csarnokszerkezetei, illetve az általa tervezett gépalapok, melyekben acél spirálrugókkal csökkentette a dinamikus mozgásokat.

Az 1970-es évek elején pályázott az egyetemi tanári címre, de azt csak 1977-ben kapta meg, hogy egy évvel később, 1978-tól Szendrői Jenőtől átvegye az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék vezetését. Tíz éven át tartó tanszékvezetői tevékenységét a más munkáira is jellemző alaposság, lelkiismeretesség fémjelezte. Lelkességét mutatja, hogy este szinte mindig ő zárta a tanszék ajtaját, hogy aztán másnap reggel elsőként kezdje a munkát.

Az 1980-as évek végén öt éven át az építész kar dékánja volt, 1989-től nyugdíjba vonulásáig az oktatás mellett már nem viselt tisztségeket. Nyugdíjasként részt vett az ELTE-BME beruházási Irodájának munkájában, programalkotó, adatszolgáltató, döntés előkészítő, koordináló és szervező tevékenységével hozzájárult az ELTE-BME Lágymányosra tervezett egyetemfejlesztési beruházásainak előkészítésében. Itt jó hasznát vette a Köztiben eltöltött év tapasztalatainak.

Oktatási tevékenységét 2009-ben fejezte be, a Csonka Pál doktori iskolában Épületszerkezet-történet címmel oktatott tárgyát sok, azóta PhD címet szerzett fiatal kutató hallgatta.

Galéria: