Ivits Iván

Dr. Ivits Iván

arckep

Születési adatok:

 Letölthető anyagok

Tanulmányok:

1957 Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki oklevél
1967 Budapesti Műszaki Egyetem vasbetonépítő szakmérnök oklevél
1982 Budapesti Műszaki Egyetem műszaki doktori cím

Tanulmányút: 

1975.IX.1-XI.        Prof. Frey Otto (Stuttgart) tanszékén: „Kötélhálók, ponyvatetők, héjrácsok”

Munkahelyek:

Év: Intézmény: Pozíció/beosztás:
1959-80 Iparterv statikus tervező
1974-80 Iparterv statikus osztályvezető
1980-82 Építéstudományi Intézet tudományos főmunkatárs
1982-88 Típustervező Intézet statikus osztályvezető
1989-91 Középülettervező Vállalat statikus főmérnök
1992-től Ybl Miklós Műszaki Főiskola
Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék
főiskolai docens
1992-97 Ybl Miklós Műszaki Főiskola
Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék
tanszékvezető

Kiemelkedő alkotások

Statikusként megtervezett munkák Építész Tervezés Kivitelezés
Szigetvári Konzervgyár 3 szintes irodaépület
monolit vasbeton héjszerkezet
Harsányi István 1966 1968
VITUKI Székház. Bp. Kvassay zsilip, 20 szintes
monolit vb. és kombinált acélvázas irodaépület
Demény Tamás 1970 1974
ÁGM 3 szintes üzemház, Bp. Pillangó u.
Lift-Slab épületváz
Papp Zoltán 1972 1973
Székesfehérvári ARRÉ Sportcsarnok
40 m fesztávú kötélfőtartós csarnok
Molnár Péter 1975 1978
December 4. Drótművek, Miskolc 60 m fesztávú kötelekkel függesztett acélvázas csarnok Molnár Péter 1976 1981
BVSC uszodacsarnok 50 m fesztávú kötéllel függesztett acélvázas csarnok, franki cölöpalapozás 1982 1984

Kiemelkedő publikációk

Szakcikkek csoportos födémemelés (Lift-Slab) témában

Cím Folyóirat Megjelenés
AGM üzemház ismertetése Műszaki tervezés 1973.3.
A csoportos födémemelés (L-S) fejlesztése Műszaki tervezés 1984.5.
L-S tartószerkezet fejlesztése Építés-kutatás-fej1esztés 1985.2.

Szakcikkek kötélszerkezetek témában

Cím Folyóirat Megjelenés
A Dec. 4. Drótművek 60 m-es ipari csarnoka Műszaki tervezés 1977.10.
Kötélszerkezetek a magasépítésben Magyar Építőipar 1979.6.
Függesztett feszített csarnokszerkezet a Dec. 4. Drótművekben Magyar Építőipar 1983.10.
Függesztett feszített csarnokszerkezetek Műszaki tervezés 1984.5.
A BVSC uszoda függesztett feszített tetőfödéme Építés-kutatás-fej1esztés 1985.2.

Szakkönyvek

Cím Szerzők Megjelenés
Függőtető szerkezet
Iparterv vállalati kiadvány
dr. Kollár Lajos, Molnár Péter,
dr. Ivits Iván
1973
Függesztett tetőszerk. Fejlesztése
Iparterv vállalati kiadvány
dr. Kollár Lajos, Molnár Péter,
dr. Ivits Iván
1975

Kitüntetések, díjak

Év: Intézmény: Díj:
1999 Magyar Mérnöki Kamara Menyhárd István díj

Ivits Iván azok közé a tartószerkezet tervezők közé tartozik, akik nem az egyetemek kutatólaborjában, hanem statikus tervezőként, gyakorló mérnökként szerezték tudásukat, amit később oktatóként adták át főiskolai, egyetemi hallgatóknak.

Az Iparterv statikus tervezőjeként, később statikus osztályvezetőjeként részt vett a hazánkban 1972-től alkalmazott csoportos födémemeléssel (Lift-Slab eljárással) készülő épületek tervezésében. A ma már ritkán alkalmazott építési, kivitelezési eljárás a 70-es évek elejének egyik nagy műszaki vívmánya volt. Az eljárás lényege, hogy a vasbeton födémek zsaluzat nélkül, a földön egymásra helyezve készültek, majd a pillérekhez rögzített hidraulikus szerkezet segítségével utólagosan kerültek beemelésre. Az így épített épületeknél problémát okozott a szerkezet építés közbeni ideiglenes merevítése, a födémek viszonylag nagy, a csatlakozó szerkezeteket károsító alakváltozásai, illetve a pillér-födém kapcsolat végleges kialakítása. A Tervezésfejlesztési és Típustervező intézet mérnökeként Ivits Iván részt vett az építésmód továbbfejlesztésében. Munkatársaival javaslatot adtak a egy födémkonstruálási és számítási módra, melynek alkalmazásával a káros alakváltozások korlátozhatók, illetve a korábban használt, nehezen beépíthető átszúródási idomvasak alkalmazása elkerülhető. Az emelt épület ideiglenes és végleges merevítésével kapcsolatos problémák megoldására az akkori viszonyok között szokásos 5-6 megoldás közül legalább kettő együttes alkalmazását javasolták.

Munkásságának másik fő iránya kötélszerkezetek, ezen belül függesztett feszített csarnokszerkezetek tervezése, fejlesztése. Nagy nyílások áthidalásának jellegzetes szerkezetei az egy vagy két irányban görbült felületszerkezetek, szerelt kupolák, illetve kötélhálók. Mindezek hátránya azonban, hogy alkalmazásukkal feleslegesen fűtött hulladék terek jönnek létre, illetve a nem sík felületekre a héjaló anyagok felhordása geometriai nehézségeket okoz. Ezekre a problémákra ad megoldást a függesztett feszített szerkezetek alkalmazása, amelyek kis önsúlyú csarnokfödémekből és azokat a tető síkja fölé nyúló árbocokról függesztő sodronyokból állnak. A szerkezetek további előnye, hogy megfelelő kialakítás esetén állványzat nélkül, szabadon szerelhetők. Ilyen szerkezetű, általa tervezett épületek a December 4 Drótmű miskolci csarnoka és a BVSC uszoda lefedése.

A 80-as évek elején Ivits Iván az Építéstudományi Intézet tudományos főmunkatársaként már részt vett a szerkezettervezéssel kapcsolatos kutatómunkában, hogy később, a 90-es évektől az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Mechanika és Tartószerkezetek Tanszékén főiskolai docensként, 1992-től 1997-ig tanszékvezetőként vegyen részt a mérnökoktatásban.

Galéria: