Massányi Károly

Massányi Károly

Személyes adatok:

Szül. adatok: Selmecbánya, 1901.január 20.

Elhunyt: 1982. február 22.

Tanulmányok, iskolai végzettségek:

1918 Bécs I. ker. Állami Főreáliskola, érettségi bizonyítvány

1919 Budapesti V. ker. Állami Főreáliskola, különbözeti érettségi bizonyítvány

1919-1923 Magyar Királyi József Egyetem, mérnöki diploma

Szakmai gyakorlat, munkahelyek

1923-70 MÁVAG, majd GANZ-MÁVAG

1923-25 segédmérnökként a Gubacsi úti híd építésén, a régi déli összekötő vasúti Duna-híd bontásán, a szarvasi vasúti Körös-híd szerelésén és különféle tervezési munkán;

1926-ban irányító tervezője a makói közúti Maros-hidnak, majd a híd építésének vezetője. Bevezeti a közúti híd járműves próbaterhelését;

1927-28 tervezi a szegedi közúti Tisza-híd megerősítését és levezeti a helyszíni munkákat. Több közúti híd erősítésének terveit készíti (városligeti Milleneumi híd, körösladányi Körös-híd);

1929-30 a dunaföldvári közúti és vasúti Duna-híd acélszerkezeti munkáinak építésvezetője

1931-32 különféle ipari és magasépítési acélszerkezet tervezésében részes. Újszerű technológiát vezet be a székesfehérvári rövidhullámú adóállomás 3 db 60 m-es antennatornyának fekve szerelése és felállításával;

1933-ban irányító tervezője és építésvezetője a lakihegyi 314 m-es antennatoronynak. (A szigetelők Blan Knox licencének adaptálásával.) E munkájáért Kormánykitüntetésben részesült;

1934-38 részt vett az óbudai Duna-híd tervpályázatán Dr. Korányi Imre egyik társaként. A pályatervet III. díjjal jutalmazták.

A MÁVAG Hídműhelyének vezetésével bízták meg. Ez időszakban gyártotta a MÁVAG a Boráros-téri Duna-hidat.

1938-39 építésvezetője a törökországi Sivas-Erzerum közötti új vasútvonal tizenegy 40-60 m-es vasúti hídjának;

1939-42 főépítésvezetője és beruházási ügyintézője a MÁVAG által létesített tiszalúci vizierőműnek;

1942-48 a MÁVAG diósgyőri gyára és kohászati üzeme építésjellegű beruházásainak vezetője;

1948-49 a MÁVAG budapesti üzemfenntartási egységének vezetője;

1949-53 a MÁVAG hídgyárának vezetője;

1953-70 a MÁVAG hídgyárának főmérnöke;

1970-81 a GANZ-MÁVAG nyugdíjas szaktanácsadója

1930-37 és 1939-44 között Dr. Möller Károly statikus tervezőjeként is dolgozott.

Munkássága a Budapesti Műszaki Egyetemen

1949-68 meghívott előadója a „Magasépítési és Ipari Acélszerkezetek” c. tárgynak, majd

1971-ig a Szakmérnöki tanfolyamon az „Acélszerkezetek gyártása, szerelése és korrózióvédelme” és a „Vízépítési Acélszerkezetek” c. tárgynak.

1960-81 Állami Vizsgabizottsági tag

1966 „címzetes egyetemi docens” címet nyert

Publikációk, szakirodalmi tevékenység

– Der 314 m hohe Funkturm is Lakihegy (Bauingenieur 1934. II.)

– A Lakihegyi új nagyadó állomás 314 m magas antennatornyának vasszerkezete

(Elektrotechnika, 1934. október)

– Möller Károly Építési Zsebkönyvben: „Vasszerkezetek”

– Pattantyús Á. G: Gépészeti Zsebkönyvben: „Vasszerkezetek”

– „N. Sz. Sztreleckij Acélszerkezetek” fordításának sajtó alá rendezése

– Csavarásra igénybevett hajlított tartók méretezése – Mélyépítési Tudományos Szemle

– Kipányvázott szerkezetek eltolódása …. – Mélyépítési Tudományos Szemle

– Dr. Palotás Mérnöki Kézikönyve 3. kötet IV. Ipari acélszerkezetek

– Magasépítési és ipari acélszerkezetek – Egyetemi jegyzet

– Acélszerkezetű daruk és darupályák méretezése – Egyetemi tankönyv (két kiadás)

– A budapesti Erzsébet-híd – GANZ-MÁVAK Közlemények 1962.

– Pattantyús Á. G. Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve – 4. kötet, 56-59. tétel,

Futódaruk

– Acélszerkezetek gyártása, szerelése, és mázolása – Egyetemi tankönyv

– Mozgatható acélszerkezetű vízépítési műtárgyak – Egyetemi tankönyv

– Folytonos megtámasztású nyomástartó gömbtartályok támaszkörnyéki igénybevételei – Mélyépítési Tudományos Szemle

– Pontsorra támasztott nyomástartó gömbtartályok erőjátéka – Mélyépítési Tudományos Szemle

– Vasúti hídszabályzat, Közúti hídszabvány, magasépítési, daruk szabványait kidolgozó

bizottságokban közreműködés

– OMFB Tanulmányok, illetve Koncepciók vezető illetve közreműködő szerkesztője

Kitüntetések

1933. Signum Laudis (Lakihegyi rádiótorony)

1953. Munka Érdem Érem

1954. Szocialista Munkáért

1955. Munka Érdem Érem

1964. Munka Érdemrend Arany Fokozata

Kiváló dolgozó jelvény (többször)

Kiváló Műszaki Dolgozó

Gépipari Kiváló Dolgozó

Több írásbeli miniszteri és egyéb „Elismerés”