Orosz Árpád

Dr. Orosz Árpád

orosz_arpad1

Születési adatok:  1926. január 16. (Szentes)

Tanulmányok:

1953. okleveles mérnök – kitüntetéses oklevél, Építőipari és Közlekedési Egyetem, híd- és szerkezetépítő szakon.

1959. Műszaki doktor a Budapesti Műszaki Egyetemen

A műszaki tudományok kandidátusa, Disszertáció címe: Együttdolgozó szerkezetek közelítő számítása

Munkahelyek:

1953 – 1956. Magyar Államvasutak, Hídépítő Vállalat

 • 1956 – 1958. Tanársegéd a Hídépítéstan II. tanszéken. Részvétel az oktatásban és a laboratóriumi munkában.
 • 1959 – 1961. Adjunktus a Hídépítéstan II. tanszéken.
 • 1961. Hat hónapos tanulmányút a Német Szövetségi Köztársaságban a Hannoveri Műszaki Egyetemen, UNESCO ösztöndíjjal.
 • 1962. Docensi kinevezés
 • 1968. Hat hónapos tanulmányút Olaszországban a Római Egyetemen, az olasz kormány ösztöndíjasaként.
 • 1977. egyetemi tanári kinevezés a BME Vasbetonszerkezetek Tanszékére.
 • 1969 – 1975. Oktatási Dékán helyettes az Építőmérnöki Karon.
 • 1977 – 1991. Az Építőmérnöki Kar Vasbetonszerkezetek Tanszékének vezetője.
 • 1990 – 91. Dékán az Építőmérnöki Karon
 • 1991-1995. Egyetemi tanár
 • 1995. nyugdíjas, kutató professzor
 • 2005. professzor emeritus

Főbb kutatási területek:

· A vasbetonszerkezetek zsugorodásával és kúszásával, az együttdolgozó és feszített szerkezetekkel kapcsolatos kísérletek vezetése.

 • · Az utóbbi két évtizedben elméleti és kísérleti kutatómunka a vasbeton silók tervezése területén.
 • · Szakértőként és szaktanácsadóként közreműködés számos vasbeton és faszerkezetű építmény tervezésében és kivitelezésében, fontosabb területek, hűtőtornyok, silók, bunkerek, víztornyok, folyadéktároló medencék, faszerkezetű csarnokok-stb.
 • · Vasbetonszerkezetek hibáinak javítása, megerősítési módszerei.
 • · Mélygarázsok tervezése.

Oktatás:

 • · Oktatás az Építőmérnöki Karon a nappali és szakmérnöki szakon és a Mérnöktovábbképző Intézetben (Vasbeton hídszerkezetek, Keretszerkezetek, Feszített vasbetonszerkezetek, Vasbeton lemezek és héjak, Vasbetonszerkezetek hibái és javítása).
 • · Több egyetemi jegyzet, két nagyobb tankönyv írása társszerzővel, a vasbeton lemezek és héjak témakörben. E tankönyvet több mint két évtizeden át használták a hallgatók és a gyakorló mérnökök.
 • · Számos hazai és nemzetközi konferencián előadások tartása.
 • · Vendégtanár Ausztráliában.
 • · Egyetemi Tanács tagja, a BME oktatási Bizottságának vezetője.
Részvétel jelentősebb létesítmények megvalósulásában:

A Százhalombattai olajfinomító lepárló tornyai

 • A 3000 m3 – es sorozatban épült víztorony kivitelezése
 • Mélygarázsok és mélyalappal gyámolított alapozási vasbetonszerkezetek tervezésében való közreműködés (pl: Dunatorony, Mamut II. bevásárló központ, Allee, Újbuda Városközpont, 4 Metro Bocskai úti, Kálvin téri,  Rákóczi téri, Etele téri állomások, számos irodaház és lakóépület
 • Műszaki szakértőként, mint a Vasbetonszerkezetek  Tanszék tagja és vezetője több száz létesítménnyel kapcsolatos szakértői munkában vett részt, (IMS épületek, pécsi magasház, vasbeton medencék, víztornyok)
 • Közreműködött meghibásodott vasbetonszerkezetek megerősítésének tervezésében és kivitelezésében többek között a  Paksi Atomerőmű szellőzőkéményei, A marcali, ceglédi, jászberényi, selypi  és törökszentmiklósi vasbeton gabonasilók esetében és  megszervezte az építés alatti minőségellenőrzést.
 Kiemelkedő publikációk:

Bölcskei, E.-Orosz, Á.:              Vasbetonszerkezetek, Faltartók, lemezek, tárolók. Egyetemi tankönyv, Tankönyvkiadó, Budapest, 1972.

 • Bölcskei, E.-Orosz, Á.:              Vasbetonszerkezetek, HéjakEgyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.
 • Orosz, Á.: Thermal Effects in Reinforced Concrete Silos Periodica Politechnica, Budapest, Vol. 28. 1978.
 • Palotás, L.: Mérnöki Kézikönyv 2. Héjak, Bunkerek, Silók könyvrészlet Műszaki Kiadó. Budapest, 1984.
 • Orosz, Á.: Thermal Effects in Reinforced Concrete Silos Periodica Politechnica, Budapest, Vol. 28. 1978.
 • Orosz, Á.és tsai:  A marcali 2000 vagonos gabonasiló megerősítése Vasbetonépítés 1999.
 • Almási, J.-Orosz, Á.: Enviromentally compatible rehabilitation of nuclear power plant chimnes. IASS, Working Group 18. Proceedings. Prague. 2001.
 • Farkas,Gy.-Orosz, Á.: Vasbetonszerkezetek hibái, a javítás és megerősítés módszerei. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. Kolozsvár. 2004.
 • Halász,I.-Orosz.Á.-Zábrádi.E:    Metróállomások munkagödrét kitámasztó csőrudakon végzett mérések BME Építőmérnöki Kar Tudományos Közleményei 2009.

Kitűntetések, díjak:

1966 – Munka Érdemrend Bronz fokozata

1966 – Közlekedés Kiváló Dolgozója

1973 – Jáky József Emlékérem

 • 1975 – Oktatásügy Kíváló Dolgozója
  • 1982 – Munka Érdemrend ezüst fokozata
  • 1984 – Széchenyi István Emlékérem
  • 1985 – BME Kíváló Oktatója
  • 1994 – BME Emlékérem
  • 1995 – Rektori Dícséret
  • 2001 – József Nádor Emlékérem
  • 2005 – Professzor Emeritus
  • 2005 – Menyhárd István Díj          

Szakmai, közéleti tevékenység:

· A Magyar Tudományos Akadémia Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Bizottság tagja,

 • · a Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szerkezetek Szakosztály vezetőségi tagja.
 • · A Mérnöki Kamara Tartószerkezeti tagozat vezetőségi tagja.
 • · Az Építőmérnöki Karon ill. a  Budapesti Műszaki Egyetem Egyetemi tanácsa Oktatási Bizottságának tagja ill. vezetője volt.
 • · Az IASS (Nemzetközi Héjszerkezetek Egyesület) 18. sz. “Környezetbarát tartószerkezetek” című munkabizottság tagja
 • · Az IVBH (Nemzetközi Híd- és Magasépítési Egyesület) hazai csoportjának tagja.
 • · Részvétel az 1986. évi magyar vasbetonszabályzat kidolgozásában.
 • · Több évtizede tagja a BME Építőmérnöki Karán az Igazságügyi Műszaki Szakértői Felülvéleményező Bizottságnak

Galéria: