Pattantyús-Ábrahám Ádám

Dr. Pattantyús-Ábrahám Ádám

Születési adatok: 1929. március 17. (Sopron)

Tanulmányok:

1939-47 pannonhalmi olasz gimnázium

1947-51 BME Építészmérnöki Kar, okl. építészmérnök

Tudományos fokozat: dr. techn. (Épületek függőleges teherhordó szerkezeteinek átalakítása és megerősítése, 1964), PhD (1996), dr. habil. (1997), prof. emeritus (1999)

Tudományos fokozat: dr. techn. (Épületek függőleges teherhordó szerkezeteinek átalakítása és megerősítése, 1964), PhD (1996), dr. habil. (1997), prof. emeritus (1999)

Munkahelyek:

1951-54          BME Szilárdságtani Tanszék, tanársegéd

1954-57          BME Szilárdságtani Tanszék, adjunktus

1957-59          MTA Szilárdságtani Kutatócsoport tud. munkatárs

1959-62          Kereskedelmi Tervezőiroda, iránytó tervező

1962-64          Kereskedelmi Tervezőiroda, osztályvezető

1964-69          BME Épületszerkezettani Tanszék, adjunktus

1969-98          BME Épületszerkezettani Tanszék, docens

1987-89          BME Építészmérnöki Kar, tudományos dékánhelyettes

1998-99          BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi tanár

1999-              BME, nyugalmazott egyetemi tanár

Szakmai, tudományos és oktatási tevékenység:

1955                aszódi kastély kupolájának tetőcseréje, Vass Endrével és Messinger Gézával

1955                Kilián-laktanya, Liliom utcai szárny összes födémének cseréje

1957                Budapesti Marhavágóhíd lebombázott víztornyának és laborépületének helyreállítása, Vass Endrével

1958                OTP, Csaba u. 16., dr. Gábor Lászlóval

1961                Nemzeti Szálló, salakbeton födém, padlás

1964                Csemege Áruház, Margit krt. 1., középfőfal és homlokzati fal kiváltása, vb. pillérekké alakítása

1964                köröshegyi templom helyreállítása, építész: Zádor Mihály

1970                FTC stadion, statikai tervezés

1972                ABC Csemege, Pasaréti tér, szerkezeti tervezés

1982                BME ST épület emeletráépítése

1984                Állami Népességnyilvántartási Hivatal, IX. ker

1987-89          Postahivatal, Verseny u., tetőtérbeépítés

1988                72. sz. posta, emeletráépítés

1988                DTEI diplomatalakóház, Vérhalom u., statikai tervezés

1989                Műcsarnok rekonstrukciójának tenderterve, statikai tervezés

1992                pannonhalmi Hóman-bástya megerősítése, átépítése

1994                Andrássy út 64. födémmegerősítése

Royal Szálló rekonstrukciója, statikai társtervezés

Royal Apolló mozi helyreállítása, építész: dr. Rados Jenő

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság debreceni székháza, statikai tervezés

belvárosi passzázs, statikai tervezés

szentendrei Mechanikai Laboratórium, statikai tervezés

szentendrei Kovács Margit Múzeum, statikai tervezés, építész: Vörös Ferenc

dunaújvárosi kórház bővítése, statikai tervezés

beregdaróci középkori templom tetőszerkezetének megerősítése

tereskei román és gótikus templom falmegerősítése, tetőszerkezet és harangláb helyreállítása

Pannonhalmi Bazilika és Főkönyvtár tetőszerkezetének cseréje

Esztergomi Bazilika tetőszerkezetének műemléki helyreállítása

maconkai középkori templom szerkezetmegerősítése

egyházasdengelegi gótikus templom szerkezetmegerősítése

hatvani Plébánia falainak megerősítése

hatvani Plébániatemplom barokk tetőszerkezetének helyreállítási tervei

Szakmai tevékenységének jelentős részét képezi a boltozatok, kupolák, fa tetőszerkezetek szakértése, rekonstrukciója, átalakítása. Számos megerősítés, helyreállítás szerepel neve mellett, főleg a barokk tetőszerkezetek körében. Elmondása szerint az, hogy pályája elején sorozatosan olyan munkákkal bízták meg, amelyek valamilyen meglévő szerkezettel kapcsolatosak, „kitolásnak” indult. Ugyanis a háború után – az újonnan alakult nagy tervezőirodák féltékenysége miatt – az egyetemi tanszékek mindig csak altervezőként vehettek részt a tervezési munkákban. A tervezőirodai irányító tervezők mindig a „legrosszabb” munkákat, a felújításokat juttatták a tanszékeknek, de éppen ez által sikerült megtanulni a régi szerkezeteket.

Óvóhelyek nyílászáróival is foglalkozott, nevéhez fűződnek az MSZ 14776/1-18 szám alatt szabványosított, III., IV., V., osztályú, VA, VB, VGA, VGB jelű védő- és gázzáró ajtók.

1977-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Épületek Szerkezetei és Berendezései Intézet Épületszerkezeti Tanszék „Hazai salakbeton födémek” (különös tekintettel a Mátrai-rendszerű födémekre) c. tanulmányban vizsgálta a Mátrai-rendszerű födémeket. A tanulmány célja volt, hogy a födémek tényleges viselkedése alapján – a tönkremenetel különböző stádiumában bekövetkező erőjátékot elemezve – pontosabban lehessen a födém biztonságára következtetni és a födém sorsáról nagyobb biztonsággal lehessen dönteni. A tanulmány kitért a födémek diagnosztikájára, statikai vizsgálatára, megerősítésére és cseréjére. A tanulmányt Pattantyús-Ábrahám Ádám dolgozta ki Bakondi János közreműködésével, László Ottó tanszékvezetése, Gábor László intézeti igazgatósága idején.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszékén a Szerkezetrekonstrukció 1. c. fakultatív tárgy előadója, az Épületszerkezettan 6. c. tantárgy előadója. Részt vesz a komplex- és a diplomatervezésben, továbbá előadást tart az Épületrekonstrukciós, valamint a Műemlékvédelmi Szakmérnök Képzés hallgatóinak.

Legfontosabb publikációk, alkotások:

Dr. Pattantyús-Ábrahám Ádám, László Ottó, Horváth László, Ottmár Béla: Külső

térelhatároló panelok és panelcsomópontok kialakítása hazánkban. ÉKME tud. közl.,

1968, X/6.

Alice Horváth – Ádám Pattantyús-Ábrahám: Josef Hild Architekt und Meister der

Baukonstruktion. Architektura, 1992, pp. 58-86

Horváth Alice – Pattantyús-Ábrahám Ádám: Az esztergomi Főszékesegyház leégett keleti

tetőszerkezetének elméleti rekonstrukciója. Műemlékvédelem, 1994, pp. 119-129.

Dr. Pattantyús-Ábrahám Ádám: A Pannonhalmi Könyvtár tetőszerkezete. Építésfelújítás,

1996, III/1.

Pattantyús-Ábrahám Ádám: Esztergomi Bazilika és a londoni Szent Pál Székesegyház

kupolája („Lux Pannoniae – Esztergom, az ezeréves kulturális metropolis” –

konferenciaelőadás)

Dr. Pattantyús-Ábrahám Ádám: Építési módok – Szerkezeti rendszerek (jegyzet az

Épületszerkezettan 6. c. tárgyhoz)

Megjelenés alatt áll boltozatok és kupolák technikájával kapcsolatos könyve, mely az ókortól a Hild-féle kupolákig tárgyalja ezeket a szerkezeteket, illetve gépelés alatt egy jegyzet a fa tetőszerkezetekről.

Kitüntetések:

Apáczai Csere János-díj (1997)

Felhasznált irodalom:

Dr. Balázs György: Beton és vasbeton, III. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

Dr. Balázs György: Beton és vasbeton, IV. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

Dr. Balázs György: Beton és vasbeton, VI. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.

Biográf Ki Kicsoda, Poligráf Kiadó, Budapest, 2003.

BME Épületszerkezettani Tanszék honlapja: http://www.epitesz.bme.hu/tsz/es

személyes beszélgetés 2010. március 29-én

(Vető Dániel, 2010. március 30.)

Galéria: