Falazott, húzószilárdság nélküli szerkezetek mechanikája

Résztvevők:

Dr. Sajtos István, Dr. Sipos András, Dr. Gáspár Orsolya, Árva Péter

Támogatók:

NKFIH-I-K-124859 (OTKA)

Státusz:

2017-futó

Projekt weboldala

Falazott, húzószilárdság nélküli szerkezetek mechanikája

A falazott szerkezetű épületek és a falazatok mechanikai viselkedésének kutatása nagyon intenzív az utóbbi 15 – 20 évben. Ezt egyrészt a történeti épületek és az építészeti örökség védelmének társadalmi igénye, másrészt pedig a kutatók azon felismerése eredményezte, hogy nagy szakadék van az acél és vasbetonszerkezetekre vonatkozó ismeretek és a falazott szerkezetek viselkedésére vonatkozó ismeretek között.
A kutatás célja a falazati anyag és a falazott szerkezetek, főként boltozatok, olyan mechanikai modelljeinek kidolgozása, amik a mindennapi tervezési gyakorlatban is használhatók. A módszerek használhatóak lesznek mind történeti, mind pedig új épületek esetében.
A kidolgozásra kerülő modellek olyan kérdésekre adnak választ, mint: Állékony-e a berepedt boltozat? A boltozat repedését annak súlya vagy más hatás okozta? Milyen szerkezeti okokra vezethető vissza az építészeti stílusokban tapasztalható méret és boltozattípus változás?