Alapvető mechanika

Összes tárgy | Alapképzés tárgyai

Alapvető mechanika

BME EP ST0101

Tárgyelőadó: Dr. Pluzsik Anikó
Tárgyfelelős:

Moodle

Alapvető mechanika

A tárgy felzárkóztató jellegű, elsődleges célja a problémamegoldó készség fejlesztése a középiskolai fizika (elsősorban mechanika), kisebb részben matematika (szöveges feladatok) körébe tartozó feladatok megoldásával, a szükséges elméleti ismeretek rövid összefoglalását követően. A tárgy elvégzésére a Bevezetés a Tartószerkezetek tantárgyat felvett hallgatókkal íratott szintfelmérő alapján a tanszék tesz javaslatot hiányos középiskolai felkészítés esetén.

Rövid tematika:

 • Gravitáció
 • Newton törvényei
 • Erők összegzése és felbontása, műveletek vektorokkal
 • Egyensúlyozási feladatok
 • Súlypont
 • Súrlódás
 • Függvényvizsgálat
 • Kinematika
 • Dinamika
 • Körmozgás, rezgések
 • Munka, energia, teljesítmény
További tartalmak