Mechanikai feladatok matematikai modellezése

Összes tárgy | Választható tárgyak

Mechanikai feladatok matematikai modellezése

BMEEPST0660

Tárgyelőadó: Dr. Domokos Gábor
Tárgyfelelős: Dr. Sipos András

Moodle

Mechanikai feladatok matematikai modellezése

A mechanika és a matematika története szorosan összefonódik, hiszen a matematika több ága a mechanikában megfogalmazott feladatoknak köszönheti megszületését, másrészről pedig a mechanikai feladatok természetes nyelve maga a matematika. Jelen választható tárgy keretében néhány nevezetes, szép mechanikai feladat matematikai megfogalmazását mutatjuk be. Ezen feladatok kapcsolódnak a szerkezeti mechanikához, ugyanakkor tárgyalásukhoz olyan matematikai eszközökkel ismerkedünk meg, melyek nem csak  a mechanikai feladatok jóval szélesebb körénél alkalmazható, de más jelenség-csoportok leírására is elterjedten használják őket. A matematikai tárgyalás során elsősorban a középiskolai anyagra támaszkodunk, feltételezzük, hogy a differenciál- és integrálszámítás elemi lépéseivel a hallgatók tisztában vannak. A tantárgy célja nem matematikai ismeretek oktatása, hanem a matematikai gondolkozásmód megismertetése. Ez a gondolkozásmód a szerkezeti mechanikánál jóval szélesebb területen válhat hasznunkra.

Ajánlott irodalom:

Bajcsay Pál: Közönséges differenciál-egyeneletek. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

További tartalmak