TDK eredmények – 2010 előtt

2010 Csikai Barna Egyenes Karú, lebegő lépcsők mechanikai modelljének vizsgálata Dr. Sajtos István Csonka Pál I. díj
Hartyáni Csenge Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Dr. Pluzsik Anikó II. díj
Nagy Tamás Bajnok A szél változása az időjárási események és a szabványváltozás tükrében Pintér Imre II. díj
Fekete Maja Pesszimális teherállás számítása statikailag határozott szerkezeten Dr. Domokos Gábor II. díj
Egyed Mónika, Szentiványi Mátyás Monolit vasbetonnal együttdolgozó előregyártott kerámia gerendaelemes födémek fejlődése Dr. Sajtos István III. díj
Baranyi Tamás Mozgatható térlefedő szerkezetek Dr. Sajtos István Csonka Pál III. díj
2009

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Tímea (V.) Egyensúly és morfológia: skálák szétválása kavicsok geometriájában Dr. Domokos Gábor
Dr. Sipos András
I. díj + rektori különdíj

OTDK különdíj

Ridzi Júlia (III.)

Baranyi Tamás (III.)

Papír teherhordó szerkezetek tervezése Dr. Sajtos István I. díj

+ Pro Progresszió különdíj

Ther Tamás (VI.) A nagyvárzsonyi kolostortemplom boltozatának vizsgálata Dr. Armuth Miklós
Dr. Sajtos István
Dr. Strommer László
Csonka Pál I. díj
Csikai Barna (IV.) Egyenes karú gyámolított, valamint lebegő kőlépcsők statikája Dr. Sajtos István Csonka Pál II. díj
Krenn Tamás (III.)

Szabó Tímea (V.)

Egyensúly és morfológia: konvex poligonok dinamikai vizsgálata Dr. Domoks Gábor
Dr. Várkonyi Péter
II. díj
Hamar Éva (V.) Szabadon formált felületek létrehozásának lehetőségei Dr. Sajtos István II. díj + közönségdíj
Ajkai Anna (IV.)

Belgya Anna (IV.)

Halhatatlan gótika: gótikus katedrálisok statikája Dr. Sipos András Csonka Pál III. díj
Nagy Anna Flóra (IV.)

Szalay Dávid (IV.)

Egy XIX. századi épület tégla falazatának vizsgálata Dr. Hegyi Dezső III. díj
2008

 

 

 

Szabó Tímea (IV.) Kavicsok geometriája – Klasszikus és új osztályozási rendszerek Dr. Domokos Gábor I. díj + rektori különdíj

OTDK különdíj

Debkowski Dóra (IV.)

Nagy Judit (IV.)

A BME központi épületének acél tartószerkezetei Dr. Armuth Miklós
Dr. Visnovitz György
II. díj

OTDK II. díj

Szendrei Zsolt (IV.) A budapesti Zeneakadémia nagytermem lefedésének vasbeton szerkezete – 3D prezentáció Dr. Armuth Miklós
Dr. Visnovitz György
 II. díj
Nagy Anna Flóra (III.) Egy meglévő XIX. századi épület tégla falazatának statikai vizsgálata a Magyar Szabvány és az EuroCode szerint Dr. Hegyi Dezső Csonka Pál III. díj
2007

 

 

 

 

 

Gulyás Kristóf Lépcsõház mint épületmerevítõ szerkezet Dr. Sajtos István II. díj
Szabó Tímea Merev testek egyensúlyi helyzetei: kavicsok geometriája Dr. Domokos Gábor III. díj

Pro Progressio különdíj

Ther Tamás Szélvihar vagy földrengés? Dr. Visnovitz György
Erdélyi Tamás
III. díj
Ellenrieder Orsolya A képlékeny csukló és a kúpszeletek kapcsolata Dr. Domokos Gábor dicséret
Juhász Anikó Vízlencsék kialakulása tetõkön Dr. Hegyi Dezső dicséret
Vető Dániel Gömbhéjak horpadásának vizsgálata, az alsó kritikus teher meghatározása Dr. Sajtos István dicséret
2006

 

 

 

Vetõ Dániel (IV.) Rúdláncok erõsen lokalizált egyensúlyi helyzetei: Homoklinikus pályák Dr. Domokos Gábor I. díj, Pro Progressio különdíj
Hajdu Anikó (III.)

Kántor Lilla (III.)

Járható üvegszerkezetek Dr. Deák György
Erdélyi Tamás
II. díj
Botta András (II.) A „T” keresztmetszet képlékeny tartaléka Dr. Domokos Gábor II. díj
Ther Tamás (III.) Üveglemezek méretezése membránelmélet alkalmazásával Dr. Deák György
Erdélyi Tamás
dícséret
2005

 

Juhász Kristóf (II.) Aszimmetrikus tartószerkezeti optimumok a többváltozós feladatokban Dr. Domokos Gábor
Várkonyi Péter
I. díj
Tajta István (VI.) Földnyomás számítása törtvonalú csúszólappal Dr. Dulácska Endre II. díj

 

2004

 

 

 

Bohák András (IV.)

Kenyeres Gyöngyi (IV.)

Gerinclemezek fõfeszültségeinek modellezése lokális igénybevételek esetén Dr. Domokos Gábor I. díj
Balázs Béla (V.) Változó magasságú kéttámaszú tartó geometriai paramétereinek optimalizálása Dr. Sajtos István I. díj
Bartke Judit (III.)

Balázs Márta Luca (II.)

Balázs Géza (IV.)

Szabolcsi András (V.)

Rugalmas kábelek nagy elmozdulásai függesztett teher hatására Dr. Domokos Gábor II. díj
Tajta István György (V.) „Arccal az õrület felé…” – Tensegrity szerkezetek a kísérletek tükrében Hegyi Dezsõ II. díj
2003

 

 

Bohák András (V.)

Kenyeres Gyöngyi  (V.)

Fõfeszültségi trajektóriák számítógépes ábrázolása kéttámaszú tartókban Dr. Domokos Gábor I. díj
Fiers Márton (III.)

Lovas Katalin (III.)

Képlékeny csuklók és a projektív geometria Dr. Domokos Gábor II.díj
2002

 

 

 

 

Árva Péter (VI.) Vasalt falazatok méretezése Dr.Sajtos István I. díj értékû Innotech különdíj
Buella Csaba (III.) Szerkezettervezés: aszimmetriák, analógiák és katasztrófák Dr.Domokos Gábor II. díj
Tóth Krisztina (III.) A vakrudak statikája Dr.Domokos Gábor I. díj

+ Közönségdíj

Várkonyi Péter (VI.) A húzott fejlemez hatása vasbeton gerendák alakváltozásaira és repedéseire Dr. Deák György I. díj

+ Pro Progressio különdíj

 

+ ORSZÁGOS TDK DÍJ

+ Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért KÜLÖNDÍJ

+ PRO SCIENCIA ARANYÉREM

2001

 

Alkér Katalin (III.) Aszimmetria és optimum tartószerkezetek tervezésénél Dr.Domokos Gábor egy.tanár I.díj

+Kari HÖK díja

+Rektori különdíj

2000

 

 

 

Juhász Károly Péter (III.)

Sipos András Árpád (III.)

Ferdén külpontosan nyomott vasbeton keresztmetszet rugalmas állapotban Dr.Domokos Gábor egy.tanár I.díj

+ Rektori Különdíj

Várkonyi Péter (IV.) Hajlított vasbeton elemek merevségi vizsgálata a karcsúság alapján Dr. Deák György

egy.tanár

I.díj

+ Innotech különdíj

Varga László (V.) A váci lovarda Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj
1999
1998
1997 Lévai Tamás (V.) Fa tartószerkezeti csomópontok esztétikája Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj

+Architekton különdíj

1996

 

Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ

Monspart Rita (III.)

V.Szabadság tér 5-6. avagy a 30-as évek szerkezetépítésének állatorvosi mintalova Dr. Nemestóthy Éva egy.adj. I.díj
Szabó Zsófia (II.)

Tantos András (V.)

Rugalmas, berepedt vasbeton keresztmetszet vizsgálata ferde külpontosság esetén Dr.Domokos Gábor egy.tanár I.díj

+OTDK III. díj

Rákóczy Katalin (V.) Faszerkezetek tervezésére vonatkozó szabványok összehasonlítása (MSZ, Eurocode5, NDS) – Csavarozott és szegezett kapcsolatok teherbírásának vizsgálata Armuth Miklós egy.adj. II.díj

+Innotech különdíj

Siffel Gábor (II.) Egyenestengelyû tartók és analóg tartóik (Mohr módszer alk.) statikai határozottsága Dr.Domokos Gábor egy.tanár II.díj

+Innotech különdíj

Varga Katalin (IV.) A százhalombattai téglagyár korai vasbetonszerkezetének elemzése Dr. Deák György

egy.tanár

et.al.

III.díj
1993 Bezegh Ákos (II.) Derékszögû négyszög keresztmetszet képlékeny ferde hajlítása Bodnár Miklós egy.ts. könyvjutalom
1992
1991 Anschau Péter (III.) Gerendatartók fõfeszültségi trajektóriáinak ábrázolása Dr.Domokos Gábor egy.adj II.díj
1990 Anschau Péter (II.) Fõfeszültségek vizsgálata Dr.Domokos Gábor egy.adj I.díj
1990 Dulácska Csilla (V.) A kúszás hatása vasbeton tartók alakváltozására Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj
Sylvanus Avemor Tapadásmentes feszítõpászmák alkalmazása födémeknél Dr. Deák György

egy.tanár

Innotech különdíj
1986 Domokos Gábor (V.) Feszített ill. külpontosan nyomott vasbeton tartók alakváltozásának számítása Dr. Deák György

egy.tanár

ÉTE különdíj
1985

 

Domokos Gábor (IV.) A Pelikán-féle iterációs módszer konvergenciájának vizsgálata Dr. Deák György

egy.tanár

I.díj

+ Rektori Különdíj

Medek Ákos Favázas építésmód Armuth Miklós

Makovényi Ferenc

II.díj

+ ÉTE különdíj

1984 Domokos Gábor

(III.)

Membránhéjak egyensúlyi egyenletei általános felületi koordináta-rendszerben

 

A Tanszék demonstrátorai, doktoranduszai, késõbbi oktatói által más tanszékeken készített tudományos diákköri dolgozatok

Év  Szerzõ(k)  Cím Konzulens(ek) Eredmény

 

2001 Szalay Zsuzsa (VI.)

Gál Csilla

Családi házak energiatudatos felújításának lehetõségei Dr. Zöld András

Dr. Lányi Erzsébet

I.Díj

+ Innotech Különdíj

1999 Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ (doktorandusz)

Jelen van-e a jövõ a jelenben Dr.Zöld András

 

Különdíj

+OTDK II.díj

1998 Pluzsik Anikó

 

Szabad peremû héj rezgése Dr. Kollár László I. díj
Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ (V.)

A parasztházak törzsfejlõdésének mozzanatai a jövõ tükrében Dr.Istvánfi Gyula Dr.Zöld András

 

I.díj
1997

 

Potzta Anikó

Potzta Gabriella

Magasépületek vizsgálata földrengésre Dr. Kollár László I. díj
Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ (IV.)

A parasztház törzsfejlõdésének mozzanatai a hõkomfort tükrében Dr.Zöld András

 

II.díj

+Innotech különdíj

Csicsely Ágnes (IV.) Békéscsaba külterületi iskolái Dr.Istvánfi Gyula I.díj
Kegyes-Brassai Orsolya (III.) A besztercei ezüstmûves háza Dr.Zádor Mihály

 

III.díj

+OMvH különdíj

1996

 

Csicsely Ágnes (III.) Fatornyos iskola Békésen Dr.Istvánfi Gyula III.díj
Kegyes-Brassai Orsolya (II.) A marosvásárhelyi vár és vártemplom Dr.Zádor Mihály

 

III.díj

 

1995 Sapkás Ákos Gerenda kifordulásvizs-gálata a nyírási deformá-ció figyelembe vételével Dr. Kollár László
1994 Kántor Anita

Macskási Réka (IV.)

Zugligeti út 58-60. – avagy a városi közlekedés épületeinek védelme Dr.Zádor Mihály

 

II.díj
1993 Kulcsár Béla

et al.

A Lok-völgy népi építészete Dr.Istvánfi Gyula I.díj

+ Rektori különdíj

OTDK III.díj

1986 Sajtos István Cikkelyes héjak membrán-erõinek számítása Dr. Bódi István I.díj
1985 Lógó János

Sajtos István

A beton roncsolásmentes szilárdságvizsgálatának matematikai statisztikai vizsgálata Dr. Reimann József III.díj
1985 Domokos Gábor (IV.) Szerelt homlokzati elemek vízszintes mérettûrésének vizsgálata Dr. Pattantyús-Á. Ádám
1984 Sajtos István Pressziométeres vizsgálat modellezése Dr. Mecsi József II. díj
1982 Kollár László Rúdszerkezetek teherbírás-csökkenésének paradoxona felületük növelése esetében Dr. Hegedûs István I. díj
1982 Kollár László Tudomány és mûvészet Dr. Fehér Márta II. díj
1981 Kollár László Vasbetonszerkezetek teherbírásának csökkenése a betonacél mennyiségének növelése esetén Dr. Hegedûs István