TDK eredmények – 2010

Csikai Barna Egyenes Karú, lebegő lépcsők mechanikai modelljének vizsgálata Dr. Sajtos István Csonka Pál I. díj
Hartyáni Csenge Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele Dr. Pluzsik Anikó II. díj
Nagy Tamás Bajnok A szél változása az időjárási események és a szabványváltozás tükrében Pintér Imre II. díj
Fekete Maja Pesszimális teherállás számítása statikailag határozott szerkezeten Dr. Domokos Gábor II. díj
Egyed Mónika, Szentiványi Mátyás Monolit vasbetonnal együttdolgozó előregyártott kerámia gerendaelemes födémek fejlődése Dr. Sajtos István III. díj
Baranyi Tamás Mozgatható térlefedő szerkezetek Dr. Sajtos István Csonka Pál III. díj