Tanszéki Tárgy

Összes tárgy | Választható tárgyak

Tanszéki Tárgy

BMEEPSTQ601

Tárgyelőadó: Dr. Sipos András, Dr. Ther Tamás, Lassú Péter
Tárgyfelelős:

Moodle

Tanszéki Tárgy

Tectum necesse estBRIGETIO

Brigetio ikonikus jelentőségű lelőhely a magyar régészek, régészhallgatók körében. 1992-ben indultak el a feltárások a komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék összefogásában. A munkát kezdettől Borhy László, az ELTE jelenlegi rektora, a múzeum részéről pedig Számadó Emese vezette. Brigetio – Aquincumhoz hasonlóan – három részből állt: a polgárvárosból, a katonavárosból és a légiótáborból. … Ammianus Marcellinus részletesen leírta, hogy 375-ben a kvádokkal (az északon szomszédos barbár törzsekkel) folytatott kisebb-nagyobb csetepaték után békeküldöttség érkezett az éppen Brigetióban tartózkodó császárhoz. De a tárgyalások nem sikerültek jól, a követek fogadása közben Valentinianus hirtelen haragra gerjedt, és gutaütést kapott. … A Valentinianus-féle épület körül minden évben, folyamatosan „látványásatásokat” is végzünk, amelyeket az itt zajló programok mellett megnézhetnek a parkba látogatók. Vagyis nem pusztán rommezőt láthatnak majd az ide érkezők, hanem az itt kutató, dokumentáló, fotózó, rajzoló régészek munkájába is bepillantást nyerhetnek. … Ha a limes megkapná a világörökségi címet, és e csúcslelőhelyen, Brigetióban megépül a régészeti park, bizonyára tovább erősödik a terület nemzetközi ismertsége, tudományos és turisztikai presztízse.(interjú Dr. Bartus Dáviddal, 2019.10.19.)

A feltárási munkákról beszámoló, a területre vonatkozó publikáció itt olvasható.

 

A félév során a légiótábor feltárt és felmért részei fölé kell tetőt tervezni, amely óvja a romokat a meteorológiai hatásoktól, árnyékot biztosít a látogatóknak, miközben szerkezeti megoldásával a lehető legkisebb mértékben károsítja a régészeti kincsekben gazdag területet. A tető alatt kiegészítő szerkezetek is helyet kell, hogy kapjanak: magasjárdák, hidak, kilátók, játszóterek.

A tárgyat a Forma és Szerkezet Specializációt meghirdető tanszékek (Rajzi-Morfológia-Sziltan) tartják. A félév során módszerünk a kísérletezés, modellek felmérése, helyes, esztétikus szerkezeti megoldások keresése és megvalósítása.

További tartalmak